HIL-LOGO-02
HILs styrelse

Vår styrelse

Anki Celander, ordförande

Karin Gudmundsson med företrädare Lars-Anders Gudmundsson, vice ordförande

Ledamöter:
Christer Evaldsson
Jan Orest med företrädare Bernt Orest
Göran Hassel

Suppleanter:
Gerd Schau med företrädare Åke Schau
Peter Lundell med företrädare Thomas Lundell


Alla som stöder föreningens ideologi är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr/år

Endast personer med egen funktionsnedsättning och behov av assistans äger rösträtt och är valbara till styrelsen.