HIL-LOGO-02
Flexibel, positiv och lyhörd är viktiga egenskaper hos den personliga assistenten

Hil som arbetsgivare

Vem kan bli personlig assistent

Som personlig assistent är det viktigt att vara flexibel, positiv och lyhörd. Man måste kunna se det möjliga istället för det omöjliga. Det är arbetsledarens behov och önskemål som styr vilka krav som ställs på den personliga assistentens utbildning och erfarenhet. En viktig egenskap är att finnas till hands utan att ”ta plats”. Det är arbetsledarens önskemål och krav som styr ditt handlande. Det finns ofta behov av personliga assistenter som kan arbeta hel eller deltid på schema men lika ofta söks assistenter som kan hoppa in på timbasis då och då. Som personlig assistent kan man arbeta på schema eller enligt överenskommelse med arbetsledaren.

Som anställd i HIL AB har DU följande förmåner:

• Subventionerad friskvård
• Årliga influensavaccinationer
• Anställningstrygghet enligt avtal
• Handledning vid behov
• Introduktionsutbildning
• Utbildning i hjärt- och lungräddning
• Utbildning i lyftteknik vid behov
• Möjlighet att delta i frivilliga kurser som erbjuds