HIL-LOGO-02

Nyheter

230221
HIL KURSER för dig som jobbar som assistent
VÅREN 2023

NYTT för i år.
Då Arbetsmiljöverket påpekade att vi hade lågt deltagande på våra kurser så kommer du, som jobbar som assistent att i år  få en personlig kallelse till våra obligatoriska utbildningar. 
Du kan alltså inte anmäla dig. Eftersom kurserna är obligatoriska är det arbetstid och du måste anmäla förhinder såsom sjukdom och VAB.
Varmt välkommen på kurs i vår.
Läs hela kurskatalogen här.

230123
LSS-skolan klar.
LSS-skolan om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är författad av Harald Strand, som tidigare även var ordförande för Riksförbundet FUB.

E-bok format EPUB

Ladda ner pdf-fil 


230107 från Assistanskoll angående: 
Regleringsbrevet för 2023

Analyser av timutvecklingen, utvecklingen av egna arbetsgivare och Stärkt assistans-lagstiftingen. Det är några uppdrag Försäkringskassan fick i regeringens regleringsbrev för 2023. Där beskrivs även ett mål för assistansersättningen.

Uppdrag 1: Analysera timutvecklingen
Försäkringskassan ska analysera handläggningen av ansökningar om fler assistanstimmar. Underlag som ligger till grund för besluten ska analyseras liksom kvaliteten i besluten. Det första beslutet om assistansersättning ska jämföras med nya beslut om fler eller färre timmar. Behov som ingår i besluten ska redogöras. Försäkringskassan ska vid behov vidta åtgarder samt lämna förslag på ytterligare åtgarder för att säkra likvärdighet och en god kvalitet i handläggningen. Uppdraget ska redovisas senast 26 sep 2023.

Uppdrag 2: Analysera utveckling av egna arbetsgivare
Försäkringskassan ska analysera utvecklingen av antalet egna arbetsgivare, beskriva orsaker och konsekvenser av sådana förändringar. Om behov finns ska myndigheten även vidta åtgarder samt lämna förslag på ytterligare åtgarder som bedöms nödvändiga för att komma till rätta med brister som uppmärksammats. Försäkringskassan ska inhämta kunskap och synpunkter fran IVO gällande förslag om åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast 12 sep 2023.

Uppdrag 3: Följa upp reformen Stärkt rätt till personlig assistans
Försäkringskassan ska följa upp lagändringarna 1 jan 2023 som härrör från propositionerna Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård (Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:So U35, rskr. 2021/22:428) och Stärkt rätt till personlig assistans - grundlaggande behov for personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (Prop. 2021/22:214, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428). I uppdraget ingår att redovisa bland annat antalet ansökningar, bifall och avslag, beviljade timmar och handläggningstider. I uppdraget ingår också att analysera och beskriva orsakerna till utfallet. En första delredovisning ska lämnas 27 april 2023, slutredovisningen 28 okt 2023.

Uppdrag 4: Följa utvecklingen av assistansersättning
Försäkringskassan ska redovisa indikatorer for assistansersättning, antalet brukare, timmar, kostnader, antalet bifall och avslag. Redovisningen ska göras utifran åldersgrupper, samt innehålla en analys om anledningar till bifall respektive avslag. Uppraget ska redovisas senast 18 maj 2023.

Mål för assistansersättningen 2023
Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning får det, samtidigt som den som inte har rätt till ersättning inte får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såval flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska även säkerstalla en god kontroll för ett effektivt och rättssakert nyttjande av gemensamma resurser och därigeom förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

För er som vill läsa hela regleringsbrevet klicka på länken här:  https://assistanskoll.se/_up/Regleringsbrev2023.pdf

220906 OBS! NYTT DATUM FÖR HLR-UTBILDNINGEN
Hjärt- och lungräddning med fördjupning är flyttad från 21 september till 29 september.  


TILLGÄNGLIGHETSMARSCHEN 2022
10 september

11.00 Samling på Gustav Adolfs Torg
11.30 Marchen avgår

Vi ser att så många som möjligt stödjer vårt krav om ett tillgängligt Helsingborg, som gör det möjligt för ALLA att vara delaktiga i samhället som är en mänsklig rättighet.
Tillsammans markerar vi hur viktig tillgängligheten är i vår stad för alla, med eller utan funktionsnedsättning.

220712 HÖSTENS KURSKATALOG
är klar. Läs om dem och anmälan, på sidan under personlig assistans eller klicka här.


220304 KOMMUNAL PENSION
Välkommen på en pensions information för Kommunal, 21 april kl 17.00. 

Under informationen berättar vi vad du bör tänka på, vilka val du kan göra och ger tips på hur du kan skapa dig dom allra bästa förutsättningarna för dina olika pensionsdelar. 

Titta i bifogad bild vart det är och hur du anmäler dig

Med vänlig hälsning Kommunal Helsingborg


210910 KURSER
Äntligen har vi två kurser i höst. En är obligatorisk för alla nya anställda på HIL. 
Kika här eller i kalendern.


210908 INBJUDAN
Du som är medlem erbjuds en information om pensionsförsäkringar av Folksam och Kommunal den 14 september, 3 olika tidpunkter. Kika här.

210817 Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg

Då var det äntligen tid igen - för 14:de gången går vi för Tillgängligheten i Helsingborg. Givetvis följer vi restriktioner och visar varandra hänsyn. För 14:de året (med avbrott 2020) arrangerar vi vår Tillgänglighetsmarsch.

I år marscherar vi lördagen den 18 september. Vi ser att så många som möjligt stödjer vårt krav om ett tillgängligt Helsingborg, som gör det möjligt för ALLA att vara delaktiga i samhället som är en mänsklig rättighet.
Tillsammans markerar vi hur viktig tillgängligheten är i vår stad för alla, med eller utan funktionsnedsättning. Vi går i lagom tempo (och med avstånd mellan oss) genom staden och avslutar på The Tivolis veranda
och avnjuter tillsammans någon form av lättare brunch!
OBS! Brunchen endast för de som gått marschen. Delta i marschen och visa att tillgänglighet och delaktighet är en mänsklig rättighet för alla.
Varför?
HIL (Helsingborgs Indipendent Living) och DHS (Funktionshinderrörelsen i Helsingborg) vill synliggöra och uppmärksamma funktionshinderrörelsens krav på att alla har rätt till ett tillgängligt samhälle. Detta tror vi görs bäst med ett publikt event där alla kan mötas.
Program:
11.00 Samling GA-Torg
11.30 Avmarsch
12.15 Presentation, The Tivoli
12.30 Brunch, The Tivoli (endast för de som gått marschen)
14.00 Avslutning
(Hålltiderna efter avmarsch är ca.tider)
För mer info kontakta evenemangsansvariga
Jocke Rosendahl 0708-26 96 36 eller Marie Osberg 042-17 72 72
länk till evenemanget: https://www.facebook.com/events/209875241105138?ref=newsfeed210809 SYMBOLENS BETYDELSE
Denna symbol var urspungligen sybolen för International Symbol of Access.
Kika på filmen och få hela historien.210712 ÄNTLIGEN KAN VI 
MARSCHERA FÖR TILLGÄNGLIGHET

18 september 2021
Spara datum för marschen.210711 Trädgård och personlig assistans
En dom i Göteborg slår fast att trädgårdsskötsel inte kan betraktas som personlig assistans. Det är inte första gången som en domstol missar målet med LSS, skriver Sophie Karlsson, ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade. Läs hela artikeln i GP, klicka här.
210115 Vaccination Covid -19
Vi väntar svar från Region Skåne när vi är på tur för vaccinering. Vi återkommer snarast med besked. Håll er uppdaterad på 1177.se

201130 Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december
Assistansanordnare och egna arbetsgivare kan nu söka 5000 kr i ersättning per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter. Ansökan ska vara inne senast 15 december med papperspost. Regeringen har fått kritik för att beloppet begränsas och enbart gäller skyddsutrustning.
läs mer på Assistanskollen, klicka här

HANDIKAPPSHAJK
Vadå Handikapphajk?! Får man ens säga så? 
Ordet Handikapphajk är, precis som inspirationskällan Netflixdokumentären Crip Camp, en ordlek med fördomar. Namnet är något vi vill att man hajar till på. I Crip Camp får man följa ett gäng funkisaktivister och deras kamp för självbestämmande i 70-talets funkofoba USA. Har du inte sett den ännu, så gör det nu! 
Men har det verkligen blivit så mycket bättre på 50 år? Nä, vi tycker inte det! 
Därför släpper STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) Handikapphajk – ett svenskt svar på Crip Camp: The Virtual Experience, den webbinarserie som följde efter dokumentären. Den pågick i somras under 15 veckor via Zoom. Det var närmare 10 000 som medverkade, från hela världen! 
Handikapphajk är helt enkelt forumet där vi diskuterar funktionalitet och funktionsrätt – i klarspråk: mänskliga rättigheter! Vill du vara med? Klart du vill! Klicka här.

CRIP CAMP: A DISABILITY REVOLUTION
I somras släpptes dokumentären på Netflix om hur Independent Living rörelsen växte fram i USA på 60-70-talet.
Se den här.

Instruktioner för hösten och COVID-19

Finns i  senaste meddelandebladet som ligger under LOGGA IN-sidorna. Gå in och läs om allt du får hjälp med.
Tester;
Om du blir sjuk och misstänker det är Covid-19 finns där ett test att göra men det måste göras inom 72 timmar från första symptom. Kontakta HIL för instruktioner. Testet är gratis.
Det finns nu även ett anti-kroppstest hos Vaccina som är gratis för assistenter.
Vill du göra det testet kontakta HIL.

HÖSTEN HÄR
vi fortsätter vara försiktiga
Håller distans
Kulturlivet är hårt drabbat
Här kan ni njuta av en fantastisk dans
Inga hinder
https://www.facebook.com/watch/?v=341954343039945&extid=nqL4wI1jb0aUNmSX
eller kika på denna hemsida
https://www.infiniteflowdance.org/videos

200623
HIL:S RIKTLINJER 
PERSONLIG ASSISTANS 
sommaren 2020


I semestertider kommer det ofta in nya assistenter som vikarier, i år är det viktigt att inte bara lära upp dem kring arbetet som personlig assistent utan även om hur vi arbetar kring Corona och Covid- 19.

Vi arbetar förebyggande och vår målsättning är att eliminera smittspridning i verksamheten, men om arbetsledare (nedan kallad AL) uppvisar symptom ska ni kontakta HIL:s kansli omgående.
I första hand ska de riktlinjer som Folkhälsomyndigheterna ger ut följas, håll er uppdaterade på deras hemsidan.
Där finns även information på olika språk
och även på Krisinformation.se

Dock ska man ha i åtanke att de flesta regler gäller för de som arbetar i gruppboende eller andra former av boende där personal går mellan olika boende, som assistent är man oftast knuten till en AL och dennes hem. Om man arbetar hos flera är det viktigt att duscha och byta kläder mellan passen.

Vi har upprättat en riskanalys som gäller om AL blir sjuk i Covid-19.
Förebyggande, gäller för alla.
1. Tvätta händerna ofta, minst 20 sekunder, när ni börjar ert pass, före hantering av mat, före intim hjälp till AL, efter toalettbesök, efter utevistelse. Kika på filmen och följ de basala hygienrutinerna!
2. Ha med handsprit när ni vistas ute och sprita era och AL händer efter besök i affärer eller andra offentliga ställen. Använd gärna engångshandskar när ni rör er ute, ex när ni besöker butiker etc.
Sprita av saker ni använder gemensamt när ni slutar ert pass, t.ex. handtag, kaffekokare, skåpshandtag, toalett och handfat samt kranar. Ha personliga handdukar på toalett. Dessa tvättas efter varje pass.
3. Tillhör er AL någon riskgrupp stanna hemma, vet ni inte säkert och AL inte själv kan avgöra, kontakta garantiperson eller företrädare för korrekt information.
4. Även om man tillhör riskgrupperna får man gå ut, håll avstånd på minst 1,5 - 2 m till andra människor.

För många med intellektuella funktionsnedsättningar kan det vara svårt att förklara, kontakta HL:s kansli, vi har piktogram och annat material från DART man kan använda. Det är också viktigt att hitta nya saker att göra, det är inte roligt för någon att vara utan sociala kontakter. Man kan träffas uteoch fika, man kan träffas över nätet osv. På FUB:s hemsida finns information på lättläst, film och tecken. Ska AL åka på semester, ta i förväg reda på omständigheter som kan påverka smittspridning och hur ni kan minimera risken.
5. Om AL inte tillhör någon riskgrupp gäller samma regler som för andra, att hålla distans på 1,5 - 2 m. Handla inte när det är som mest folk i affärerna utan välj tider och dagar då det är glesare med folk t.ex. tidig morgon, förmiddag eller sen kväll. Överväg att beställa mat digitalt för leverans hem.
6. Ha tillräckligt med vikarier, det är mycket viktigt i år att ha extra god beredskap.

Om AL blir sjuk:
1. Vid tecken på influensaliknande symtom, kontakta HIL:s kansli eller jourtelefonen, ni får då hämta ut skyddsmaterial för assistenter. Likaså finns det extra handsprit om ni själva inte får tag på det. Dessa skydd (munskydd, visir, handskar, förkläde) ska användas vid all assistans nära AL, såsom vid hygienmoment, vid måltider osv.
2. Kontakta 1177 eller vårdcentral, det ska gå att få test för alla nu, tänk på att testen måste tas inom 72 timmar efter att man fått symtom.
3. Får AL svårt att andas och inte själv kan bedöma hur sjuk hen är så tillkalla ambulans och kontakta närstående.

Assistents sjukdom:
1. Vid halsont, feber, influensaliknande symtom och förkylning sjukanmäl er till AL /garantiperson och HIL. Det går bra att både sjukanmäla och friskanmäla till HIL:s telefonsvarare. Glöm inte meddela AL eller garantiperson om när ni är frisk, annars sätts vikarie in på passen. Ni skall ha varit symptomfri i minst 48 timmar innan ni kan återinträda i tjänst.
Karensdagen är numera borttagen och ni ansöker om utbetalning av denna från FK, likaså behövs inte läkarintyg förrän efter 21 dagar. Eftersom arbetsgivaren för över sjukperioder från 14 dagen till FK är det viktigt att meddela om ni är sjuka mer än 14 dagar till HIL, annars kanske det inte kommer in till FK i tid och ni kan bli utan sjukersättning.
2. Nu är det godkänt för personliga assistenter att testas för Covid-19, på region Skånes hemsida står hur man går till väga tänk på att test måste ske inom 72 timmar. Är provet då negativt kan ni arbeta om ni normalt skulle gjort det med pågående symtom.
3. Tillhör du som assistent en riskgrupp så kontakta HIL:s kansli.
4. Känner du stor oro för Corona och covid-19 så kontakta HIL, vi erbjuder samtal via telefon eller digitalt.

Tänk på att normalt sett gäller INTE SOSFS regler om basal hygien för personliga assistenter, de ska bara följas om assistansanvändaren blir sjuk i Covid-19 eller annan farlig smitta, men det är bra att veta vad som gäller då. På vårdgivarguiden finns utbildningar som är gratis.

 Vi önskar er alla en trevlig sommar!

200607
"Ska personer med funktionsnedsättning inte kunna vårda sitt yttre"

Pia Steensland sade att hon trots Coronaepidemin kallat Socialministern till riksdagen eftersom Försäkringskassan i senaste vägledningen säger att enbart hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen godtas som hjälpbehov i det grundläggande behovet ”personlig hygien”.
– Personer med funktionsnedsättning kan nu alltså inte ta på deodorant, sminka sig, raka benen eller smörja in huden Jag förstår inte varför personer med funktionsnedsättning inte ska få vårda sitt yttre och känna sig fräscha, dessutom kommer fler nu att förlora rätten till personlig assistans, sade Pia Steensland.
Läs hela artikeln.

200603
SÄRSKILDA BOENDEN skapar en stor risk att assistansanvändare ännu mer ses som en SÄRSKILD GRUPP

Flera privata assistansföretag bygger boenden till sina kunder eller till assistansanvändare generellt.
Sophie Karlsson, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, ser problem med detta.
Läs intervjun!

200518
LEDSAMT ATT LÄSA .....REGERINGEN KRÄVS PÅ BESKED
Personlig assistans har drabbats av ett nytt bakslag. Försäkringskassans nya vägledning innebär en kraftig begränsning av rätten till assistans för personlig hygien.
Läs hela artikeln på Heja Olika

200420
ORO!
Det är en orolig tid just nu. Covid-19 är en ny sjukdom. För att dämpa din oro kan det vara bra att minska ner nyhetsflödet. Välj varje dag hur mycket du ska läsa om Corona .

På Region Skåne hittar du en test som kan hjälpa dig avgöra om du behöver ringa vården.
Självskatta dina symtom.

Krisinformation.se får du en samlad information, idag bland annat om provtagningsstrategin i Sverige, om riskgrupperna och att inreseförbudet till Sverige är förlängt till 15 maj.

För att hjälpa och stötta människor som upplever oro kring detta erbjuder Helsingborgs stad en anonym telefonlinje för samtalsstöd som bemannas av erfarna socialarbetare. Direktnumret till Stödlinjen är 042- 10 69 99.
Svenska kyrkan erbjuder chatt med jourhavande präst, svenskakyrkan.se
Röda korset erbjuder en stödtelefon mellan 12:00 och 16:00 varje vardag på telefonnummer 0771 - 900 800


200409
RÄTT INFORMATION FRÅN RÄTT KÄLLA!
 

Så viktigt! Region Uppsala har samlat anpassad information på en hemsida. Kika på den, lyssna eller läs.
Här!

200406
VIKTIGT FÖR DIG SOM JOBBAR INOM VÅRDEN OBS! GÖR UTBILDNINGEN

 ✋
All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.
Basala hygienrutiner - digital utbildning 
Utbildningen är öppen för alla den är kostnadsfri för alla oavsett avtal med Vårdhygien till och med 31 maj. Detta är en åtgärd för att öka kunskapen och minska risken för smittspridning.
Utbildningen hittar du här!
DELTA!


200314
UD har idag beslutat att avråda från icke nödvändiga resor till alla länder, med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra situationen som spridningen av det nya coronaviruset medför. Läs mer...


200312
Viktig information i anledning av covid-19 (Corona virus)

HIL följer noggrant den informationen som myndigheterna delger i anledning av den uppkomna situationen kring spridningen av Covid-19 viruset. Vi uppmanar våra anställda att hålla sig uppdaterade. 

Eftersom många av våra arbetsledare tillhör riskgruppen så uppmanar vi våra anställda till följande:

  • Iaktta noggrann handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten, minst 20 sekunder. Avsluta med handsprit.
  • Undvik resor framförallt utomlands. Vid ev hemkomst försäkra dig om att du inte har några symptom innan du återgår till arbetet. 
  • Vid minsta tecken på sjukdom såsom hosta, feber eller liknande, kontakta 1177 samt stanna hemma. 
  • Hosta och nys i armvecket för att undvika droppsmitta. 
  • Använd engångsnäsdukar, släng dem omedelbart efter användning. 
  • Undvik att besöka ställen där många samlas. 


Vi inför också restriktioner för besök nere på HIL:s kontor. Endast förbokade besök med ärende som inte kan lösas på telefon. 
Timlistor, räkningar etc, skickas in per post tills vidare
  /Styrelsen

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

VILL DU?
Jobba som personlig assistent.

Vi söker timvikarier som kan jobba helg.
Vi söker semestervikarier för sommaren.
VEM KAN?
På HIL är det vi brukare som rekryterar och väljer sina egna personliga assistenter, den extra hand, fot eller tanke som behövs för att leva ett liv på lika villkor. Därför är det viktigt när du skriver din intresseanmälan skriver hur mycket du kan jobba, erfarenheter, ålder och en beskrivning av dig själv, som person med intressen osv.
VI ÄR alla olika, någon gillar att fika, gå på fotbollsmatcher, konserter, hundutställningar, träningar, läsa dagstidningen, läsa böcker, vara i trädgård osv
Skicka din intresseanmälan på mail till info@hil.se
Läs gärna mer under fliken "Jobba hos oss" 

LEGO - så mycket mer en barnleksak
200219

Färgglada ramper i lego syns runt om i stadskärnan i staden Hanau, i västra Tyskland. Rita Ebel bygger ramperna, tillsammans med sin make.
– Jag ville göra det möjligt för rullstolsburna att komma in i butiker utan hjälp, säger hon till Reuters.
Läs och se filmen på SVT

HEJAOLIKA
200120 HejaOlika har sammanställt reaktioner på utredningen om yrket personlig assistans. Utredaren Lars Lööw hyllas av många, men samtidigt ställs krav på förstärkningar inom assistansen. De flesta reaktioner andas stor oro för att utarmningen av personlig assistans ska fortsätta. Läs hela artikeln klicka här.

Vårens kurskatalog är här
I katalogen hittar du HLR-kursen som är OBLIGATORISK för dig som har en utbildning som är äldre en två år. 
I vår är det också OBLIGATORISK assistentutbildning;
n introduktionsutbildning för helt nya assistenter och en utbildning för er assistenter med lång erfarenhet men som inte var med hösten 2019
Kika i kalendern eller klicka här för att komma till pdf-filen och ladda ner kurskatalogen.


Fokus på besparingar
190820 Ny studie vid Linnéuniversitetet visar att dagens målsättning med fokus på besparingar får allavarliga konsekvenser.

– Den politiska målsättningen för funktionshindrade sedan 50 år, om delaktighet på lika villkor, byts i praktiken ut mot ekonomiska mål. Det får allvarliga konsekvenser för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som riskerar att exkluderas från delaktighet i samhällslivet, säger Ulrika Järkestig-Berggren, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och en av tre författare till studien.
Läs artikeln om studien klicka här

Places for disabled people
Följ gärna denna sida på Facebook. Du får massor av bra tips på ställen som är öppna för alla människor oavsett funktionshinder eller ej.
klicka här


Glada nyheter i semestertider!
Hotellkedjan Scandic har 38 hotell som erbjuder mobil lift. Allt för att underlätta för personer med funktionshinder att kunna resa lättare och smidigare. Läs hela artikeln och se vilka hotell det är genom att klicka här.


IKEA lanserar möbelserie maj 2020, designade för att underlätta vardagen för funktionshindrade!
Kollektionen som heter OMTÄNKSAMHET kommer innehåla produkter för sovrum, badrum och köket. Produkterna ska hjälpa personer med olika funktionshinder att ha en enklare varadag i sitt hem. Klicka här för att läsa engelska pressens artikel. 
Står ni politiker i talarstolen i riksdagen i strumplästen kanske?
190614
EN OTROLIGT VIKTIG FRÅGA!
Denna artikel i GP i våras belyser just den frågan...
Eftersom hjälp att klä av och på ytterkläder inte anses vara ett grundläggande behov och därmed inte ger rätt till assistans.
OCH Anders Westgerd, debattören, konstaterar; 
Jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning har inte uppnåtts ännu trots alla vallöften.
Läs hela artikeln, klicka här

”Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet”
190607 Andning blir grundläggande behov 1 november. Senare kommer en lagändring där andning och sondmatning blir assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren vill dock inte lova samma lagändring för andra grundläggande behov.
– Det här är en förändring vi kommer göra just kring andning och sondmatning. Läs hela artikeln på Assistanskollen, klick här

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss angående andning som grundläggande behov.
190604 IfA anser att det är positivt att regeringen arbetar för att andning ska föras in som ett grundläggande behov för den personliga assistansen. Det är välbehövligt för vissa assistansberättigade som berörs av detta.
Läs hela artikeln på IfAs hemsida, klicka här

Nedmonteringen av LSS är ett ovärdigt bedrägeri
Nedmonteringen av den personliga assistansen har presenterats som en besparing. Det måste vara det största bedrägeri som en svensk regering utsatt sina medborgare för. Allt som staten sparar dyker upp som kostnad, ofta större, hos kommuner, landsting och familjer.
Assistansen kostar omkring 30 miljarder om året. Den summan borde ses som en ovanligt lyckad arbetsmarknadspolitisk insats. Mer än hälften kommer tillbaks som skatt och sociala avgifter. Att vara personlig assistent är ett lågavlönat yrke där lämplighet är lika viktigt som utbildning. Det är ett bra första jobb, som ger stor livserfarenhet. Branschen sysselsätter ungefär 70 000 personer.
Läs hela artikeln av Åsa Moberg publicerad i Dagens Samhälle, klicka här

"CP-fri zon" i Göteborg - aktion av systerorganisationen GIL
”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom har en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan klistrats över med kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen står förstås GIL. Vi gillar att med provokativa medel skapa debatt kring frågor som rör funktionsnedsatta. Nu har vi gjort det igen!” Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.
Läs hela artikeln i GP, klicka här

ALLA KAN GYMPA
190508 ”Alla kan gympa” oavsett förutsättningar och eventuella funktionsnedsättningar. Årets förnyare är ett pris som tilldelas en förening i Skåne för att ha tagit sin verksamhet till en ny nivå, som kan inspirera andra och som gör skillnad i samhället! Sparbanksstiftelserna i Skåne prisar "Alla kan gympa" år 2019. Birgitta Green är en av dem som gör ett fantastiskt arbete. Titta här på filmen genom att klicka här.

RBU underkänner nya instruktionerna till Försäkringskassan
190506 Åsikterna går isär om vad regeringens nya instruktioner till Försäkringskassan innebär i praktiken för assistansen. RBU har en mycket negativ syn. 
– När Försäkringskassan äntligen, kraftigt försenat, fått regleringsbrev för 2019 syns inte ett spår av att regeringen tagit till sig av kritiken kring hanteringen av personlig assistans. Det kommer att innebära att den tuffa besparingspolitiken fortsätter, säger Maria Persdotter, ordförande för RBU.
Läs hela artikeln på Heja Olika, klicka här


TILLGÄNGLIGHETSMARSCHEN
21 spetember kl 11.00-14.00

För 13:e året i rad arrangerar vi vår Tillgänglighetsmarsch. I år marscherar vi lördagen den 21 september. Vi ser att så många som möjligt stödjer vårt krav om ett tillgängligt Helsingborg, som gör det möjligt för ALLA att vara delaktiga i samhället som är en mänsklig rättighet.
Varför?
HIL (Helsingborgs Indipendent Living) och DHS (Funktionshinderrörelsen i Helsingborg) vill synliggöra och uppmärksamma funktionshinderrörelsens krav på att alla har rätt till ett tillgängligt samhälle. Detta tror vi görs bäst med ett publikt event där alla kan mötas. läs mer

”Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem” Lena Hallengren, socialminister
20190417 Försäkringskassan har gjort en prognos till vårpropositionen om att antalet assistansberättigade ska minska ännu mer och visar utvecklingen om det inte görs fler lagändringar. Lena Hallengren säger att just fler lagändringar ska vända utvecklingen. Men en lagändring om integritetsnära behov är inte något regeringen tittar på just nu. läs hela artikeln på Assistanskollen, klicka här


Kvinnor med funktionsnedsättning har lägre inkomst och sämre villkor på arbetsmarknaden.
190415 Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet har haft regeringens uppdrag att särskilt kartlägga hinder för den ekonomiska jämställdheten för kvinnor med funktionsnedsättning.
– Den ekonomiska ojämställdhet som finns mellan kvinnor och män generellt förstärks ytterligare för kvinnor med funktionsnedsättning, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.
Kvinnor med funktionsnedsättning lever i dag i betydligt större ekonomisk utsatthet än andra kvinnor. De är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten. Konsekvensen blir att många kvinnor med funktionsnedsättning lever i ekonomisk otrygghet. Läs hela raporten, klicka här


Saker föräldrar får höra om autism
190403 En ny film från UR - "tips och inspiration till föräldrar" visar på hur mycket fördomar det finns runt autism. Och vad dessa föräldrar får bemöta för kommentarer av människor som "tror sig veta"  ”Har ni testat att utesluta gluten?”, ”Du är alldeles för snäll!”, ”Det är så lätt att få en diagnos idag!” är några exempel på saker som föräldrar får höra. I det här klippet delar tre mammor till barn med autism med sig av sådant som de fått höra, klicka här för att se.

ThisAbles - nyhet från Ikea
190331 IKEA har precis lanserat gratis 3D-printbara delar till deras möbler som gör livet enklare för funktionshindrad. Namn ThisAbles

”IKEA har lovat att skapa ett bättre vardag för så många människor som möjligt och vi anser att det är vår plikt att skapa detta initiativ och låta personer med funktionshinder njuta av ett brett utbud av produkter, möbler och hushållsartiklar" förklarade IKEAs VD Shuki Koblenz, Israel, där projektet har sin startpunkt.” Kika på filmen så får du mer information, klicka här.

Nu finns HIL på Facebook
190325 gå in på länken och gilla oss. Här kommer vi uppdatera med nyheter mm och marknadsföra HIL-koperativet.

Försäkringskassan tolkar domar som fan tolkar bibeln
Problemet är att Försäkringskassan konsekvent väljer att tolka enskilda domar på ett sätt som missgynnar den enskilde och gör det allt svårare att erhålla personlig assistans, skriver Mikael Nordmark. Nio av tio som ansöker om personlig assistans idag får avslag på sin ansökan. För tio år sedan beviljades hälften av alla som ansökte assistans, därefter har andelen assistansberättigade stadigt minskat år efter år. De senaste åren har andelen minskat drastiskt. Antalet personer som är beviljade assistans är i januari 2018 nere på sin lägsta nivå på nästan tio år.
Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle genom att klicka här.

Gruppbostad är dyrare än personlig assistans
190222 Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnads-jämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans. 
– Personlig assistans är alltså inte bara en service med högre kvalitet för den med stora behov, utan också mer kostnads-effektivt. Socialstyrelsen har till exempel i en alldeles ny rapport uttalat att gruppbostad inte är ett fullgott alternativ till personlig assistans, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.
Läs hela artikeln, klicka här

Rocka sockar 21 mars!
Att rocka sockorna är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta på dig två olika strumpor. På så sätt hyllar du olikheter och står upp för alla människors lika värde och rättigheter. Men varför rockar vi extra mycket just den 21/3? Jo, eftersom Downs syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21. Därför har FN utlyst 21/3 till Världs-dagen för Downs syndrom. Och varför rockar vi just sockor? Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Läs mer här och anmäl dig!

Nya kurskatalogen här! Våren 2019
190206 Kika i kalenderna efter kurser eller titta i hela katalogen som ligger på sidan utbildning/kurser, klicka här.

3 personer av 4 väljer privat assistansanordnare
190130 Drygt 75 procent av alla assistansberättigade har (december 2018) valt ett privat företag eller ett kooperativ. Knappt 21 % valde kommunen som anordnare och 3 % (eller 440 personer) var egna arbetsgivare för sina assistenter. Källa: Försäkringskassan. Läs mer på Assistanskollen, klicka här

Riksdagen får laglöfte om personlig assistans
181220 Telegram från TT / Omni
Övergångsregeringen lovar att "skyndsamt" börja arbeta med en lagändring som gör klart att hjälp med andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov i bedömningen av personlig assistans.
Det sker som svar på att riksdagen begär det i sitt budgetbeslut. läs hela telegrammet, klicka här.

LSS-uppropet! Markus Petersson intervjuad i Sveriges Radio för att sändas internationellt.
181205 As government talks inch along, disabled rights movement waits for change.
The disability rights movement is getting restless, waiting for changes they hope a new government will bring. Lyssna genom att klicka här.

MS-sjuke Michael nekas assistans – vårdas av sin 79-åriga mor
181204 I femton år hade MS-sjuke Michael Jackbrise personlig assistans dygnet runt. När Höörs kommun tog över hans ärende vid årsskiftet ansågs han inte ha behov av någon assistans alls. Detta trots att han varken kan gå, laga mat eller sköta sin personliga hygien själv. Det blev 34 dagar mellan dusch-tillfällena. Nu ska ärendet prövas rättsligt. Läs hela artikeln på Lokaltidningens hemsida, klicka här.

FUB och många andra: Släng LSS-förslagen i papperskorgen!
181201 FUB är en av 19 funktionsrätts-organisationer som tycker att LSS-utredningens förslag ska slängas i papperskorgen! det här skriver vi om i en debattartikel i Metro, läs den! klicka här

Funktionsrättsrörelsen har följt LSS-utredningen som snart är färdig. Vi har nu sett förslagen som utredningen kommer lämna den 10 januari 2019. Om förslagen blir verklighet försvagas LSS ännu mer. Läs mer på FUBs hemsida klicka här.

LSS-utredningens förslag bryter mot mänskliga rättigheter
181012 Pressmeddelande
Svenska Downföreningen har skrivit under Funktionsrätt Sveriges debattartikel i Svenska Dagbladet idag angående den pågående LSS-utredningen. Vi kräver att regeringen visar att löftena om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS i valrörelsen inte bara var tomma ord.
Läs hela pressmedelnadet på Mynewsdesk-sida, klick här.


HELSINGBORG 8 september 2018
”Varför gör man en så smal cykelbana på Järnvägsgatan?”
Tillgänglighetsmarschen genomfördes för tolfte året under lördagen i Helsingborg. En marsch som fortfarande behövs. En mani-festation för att göra Helsingborg mer tillgängligt för alla, med eller utan funktionsnedsättning– Det är viktigt att visa att vi finns och att vi får folk att förstå att det finns en rad problem som vi stöter på dagligen, säger Emelie Pålsson, 17, som är både synskadad och rörelsehindrad. Läsa hela artikeln i HD, klicka här.
Vill du se fler bilder, klicka här.

”Alternativen till assistans dyrare för samhället”
Striden om LSS
180906 Det finns inget alternativ som är mer kostnadseffektivt än personlig assistans när det gäller det stöd som människor med funktionsnedsättning behöver. Det visar rapporten ”Den personliga assistansens alternativkostnader”. Ändå vill regeringen dra ner på assistansen. Läs hela artikeln på "Dagens samhälles" hemsida, klicka här.

FMF Assistans - vädjar att dela
I denna viktiga insändare vädjar Emmie Barklund, en ung tjej i rullstol, om att få leva ett helt vanligt liv. Hon ber vår regering om förlåtelse för att hon vill plugga, vara självständig, bo i egen lägenhet, vara på jobbet, gå på konserter, vill träna mm. Allt som kräver assistenter till hjälp, som nu enligt direktiv ska börja försvinna. 
Logga in på FMFs facebooksida och dela artikeln vidare, klicka här.


Kurser i höst!
Nu är katalogen klar och du hittar alla kurser i kalendern eller klicka här för att se katalogen.

Inspirerande filmer
Utvecklande teknik, lekparker och cool skateare i rullstol. Se de inspirerande filmerna, klicka här.

”Nu JK-anmäler vi Försäkringskassan”
180522 Efter avslöjandet i SVT om att Försäkringskassan kringgår domen i Högsta förvaltningsdomstolen och fortsätter att avslå assistans för barn med sondmatning, är måttet nu rågat. Vi anser att Försäkringskassan ägnar sig åt domstolstrots och detta måste Justitiekanslern granska, skriver Maria Persdotter och Henrik Petrén, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets hemsida, klicka här.


Ny rapport: Assistansen billigare än alternativen
180517 Personlig assistans är den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning. Det framgår av en rapport som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har beställt. I rapporten jämförs kostnaden för personlig assistans med den kostnad det skulle innebära att istället tillgodose behoven med kommunal hemtjänst, boende i kommunal regi eller anhörigas arbete. Läs hela artikeln om  rapporten, klicka här


Ekot erfar:
MP vill ta bort sparkrav på LSS

180425 Miljöpartiet vill enligt vad Ekot erfar ta bort sparkravet på personlig assistans, som regeringen tidigare fått hård kritik för.
Just nu pågår förhandlingar mellan regeringspartierna om att ändra de omtvistade direktiven. 
LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - är en "fundamental rättighetslagstiftning", sade Lena Hallengren när hon i mars tillträdde som statsråd med ansvar för den känsliga frågan om assistansersättning.
– Jag vill inte att det ska råda någon tvekan om att den som behöver assistans ska ha rätt till assistans. Det är en grundläggande socialdemokratisk princip. Punkt. Läs hela artikeln på Sveriges Radios hemsida, klicka här

Rätten till ett självständigt liv!
180327
Rädda LSS, värna rätten till självbestämmande och frihet.
Funktionsrätt Sverige har gjort en ny film. Var med och stötta, klicka här för att se videon.   


Eric Löwenthal reflekterar på FUB
180319 Ett klockrent inlägg på FUBs Facebook-hemsida av Eric Löwenthal efter den stora forskaren Stephen Hawking avlidit den 14 mars. Se bilden här vid sidan om. Vill du se det på Facebook med alla kommentarer, klicka här.


Vem tar ansvar för följderna av indragen personlig assistans?
180313 Debattartikel  från 07 mars 2018 publicerad på "Sjukhusläkarens" hemsida.
Här ifrågasättes vem som tänker på följderna för gruppen barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och Tourettes syndrom – där det oftast föreligger kombinationer av dessa. "Många av de patienter vi kommer i kontakt med har omfattande svårigheter i vardagslivet och en del är i behov av stöd i form av personlig assistans." Artikeln är skriven av specialistläkare och har tidigare publicerats i GP. Klicka här för att läsa. 


1500 psykologer i upprop mot nedskärningar inom LSS: ”Vi kan inte vara tysta längre!”
180228 
”Vi kan inte stillatigande se på när detta sker då vi ser att de psykologiska, ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna av dessa nedskärningar är mycket allvarliga”, psykologer i upprop mot nedskärningar inom LSS och personlig assistans.
Käs hela debattinlägget på SVTs hemsida, klicka här.

Tillsätt en ny utredning och börja om från början!
Uttalande av DHRs förbundsstyrelse den 23 februari 2018
I fredags, den 16 februari, läckte LSS-utredningens utkast på kommande förslag ut. Att föreslå att barn under tolv år och äldre över 80 år ska förlora sin assistans är helt oacceptabelt. Lika illa är de skrivningar i utkastet som innebär att de som inte kommer upp till 20 timmars grundläggande behov per vecka, det vill säga tiden det tar att äta, klä på sig, gå på toaletten och duscha, också ska fråntas möjligheten till personlig assistans. Läs hela uttalandet, klicka här.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Europarådet granskar läget för personer med funktionsnedsättning i Sverige
180222 När Nilz Muizneks besökte Sverige den 2-6 oktober 2017 var Independent Living Institute en av de organisationer han träffade. Läs hela artikeln, klicka här.

Niklas Altermark inlägg på Facebook;
Så har flera av LSS-utredningens förslag läckt.
180217 Slopad assistans för de som har mindre än 20 timmar grundläggande behov. Slopad assistans för barn. Slopad assistans för människor över 80 år fyllda. Och säkerligen en massa fler saker. Det är extremt oroväckande, men inte alls förvånande då regeringen har gett utredningen det övergripande uppdraget att spara pengar. Det är allvar nu. Läs hela inlägget klicka här.

Bengt Eliasson, Liberalerna, kommer driva frågan vidare.
180206
Lyssna på hans tankar och den fråga han kommer ställa till stadsrådet Åsa Regnér. Detta efter resultatet från utfrågningen i Riksdagen den 30 januari. Lyssna på Bengt, klicka här.

Vilhelm Ekensteen talade på riksdagens öppna utfrågning om personlig assistans 30 januari 2018.
Klicka här för att lyssna, se och läsa. 

Utfrågning 30 januari i riksdagens socialutskott om personlig assistans. Här är anförandet av RBU:s förbundsordförande Maria Elisabet Persdotter.
"Att äta eller andas är inte längre ett grundläggande behov enligt försäkringskassan".
"Föräldrar som inte får hjälp tar slut, en effekt i assistansbesparingarna"
"Snabbändra lagen"
Lyssna på hela Maria Elisabet Persdotters anförande, klicka här.

LSS – rättighetslag i Kafkaland
180128 LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, urholkas undan för undan och den som försöker få rätt mot myndigheterna hamnar i Kafkaliknande situationer. Eric Löwenthal berättar på veckans Under ytan om kampen för sonen Alexander. Läs hela den intressanta artikeln om hur kommunen bestämmer, publicerad 180125, klicka här.

LSS en ren besparing?
180126 Alternativen till personlig assistans innebär höga kostnader – institutionsvård, kraftigt utökad hemtjänst eller anhöriga som tvingas lämna sina arbeten. I medie-bevakningen av rätten till personlig assistans enligt LSS dominerar två berättelser. Den mest framträdande är hur dyr assistansersättningen blivit och hur mycket det fuskas. Den andra handlar om ömmande fall då försäkrings-kassan, med stöd av direktiv från regeringen och vägledande domar, nekat människor rätten till personlig assistans. 
Läs helar den ekonomiska debattartikeln av Stefan de Vyldern, nationalekonom som publicerades i Debatt i SocialPolitik nr 2 2017, klicka här.

Trots nödstoppet - Försäkringskassan skärpte reglerna i tysthet
180119 Regeringen vill återinföra tvåårs-omprövningar så snart det finns förutsättningar och LSS-utredningen är färdig-behandlad, medan brukar- och bransch-organisationer vill slopa dem helt.
Samtidigt har Försäkringskassan i tysthet skärpt reglerna. Nyligen tog man bort möjligheten till mindre omfattande ”uppföljningar” vid omprövning.
Läs hela artikeln på "Heja Olika" klicka här

Så fuskar svenskar med bidrag och sjukpenning
171231 Svenska folket fortsätter att fuska med ersättningar och bidrag från Försäkrings-kassan. Hittills i år har myndigheten krävt till-baka 188 miljoner som betalts ut på felaktiga grunder. Bland de avslöjade finns en barn-familj som år efter år plockade ut barnbidrag utomlands. – Vi jobbar med riktade kontroller. Det är ett bra sätt att hitta de som ligger i riskzonen att begå brott, säger avdelningschef Johan Gellerstedt. Läs hela artikeln som publicerades i Expressen i somras, klicka här.

KURSKATALOGEN våren 2018
171212 Nu är den här. Kika i kalendern eller klicka här för att få hela katalogen som en pdf-fil.

De protesterade mot försämrade villkor inom LSS
171204 Söndag 3 december är internationella funktionshinderdagen och på ett 20-tal platser runtom i landet hölls under dagen manifestationer mot försämrade villkor på det så kallade LSS-området, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
I både Malmö och Helsingborg samlades människor för att protestera mot regeringens politik.
– Regeringen försöker skära mer och mer, men vi vet vilka rättigheter vi har. Och vi kräver att få dem tillgodosedda utan att, som nu, ständigt behöva gå till domstol, säger Karina Bergström Bång, ordförande för Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna (FUB) i Helsingborg med omnejd.
Läs hela artikeln på SVTs hemsida klicka här.

Anförande, Assistans är frihet. Malmö, 3/12 2017.
Vi forskare förväntas ofta vara neutrala åskådare till den politik vi studerar.
Om man forskar om assistansen är det inte längre en etiskt försvarbar hållning. Vi vet att nedskärningspolitiken gör att liv måste uthärdas snarare än levas. Ibland går inte ens det. Gång på gång får vi höra denna politik rättfärdigas av att kronor och ören måste sparas.
Men min och andras forskning har visat att regeringens argument inte håller, att utredningarna som slår fast att det fuskas en massa inom assistansen inte håller, att assistansberättigades liv, utan assistans, inte heller håller. Läs färdigt Niklas artikel på "Big Strong Unions" hemsida klicka här.

Mycket bra initiativ av DHRs ord-förande Rasmus Isaksson som nu har larmat FN om de funktions-varierades situation.
171122 Det är viktigt att omvärlden får se att vår regering inte lever upp till bilden som de åker ut i världen och vill förmedla….. att Sverige skulle stå upp för “alla människor lika värde, humanitet, jämställdhet och värnade om de svaga”. Sverige behandlar sitt lands svagaste grupp….de sjuka, våra äldre och framförallt de funktionsvarierade…..på ett rent inhumant och diskriminerande sätt och allt annat ÄN “alla människors lika värde” urdrag från Cecilia Andersson inlägg på FUBs Facebooksida.
Läs hela artikeln på Funktionshinderpolitiks hemsida, klicka här

Åsa Regnér (S) ger falsk bild av assistanshaveriet
171108 GP debatt
Barn- och äldreminister Åsa Regnérs besked på måndagen att regeringen ändrar lagstiftningen för att förhindra att ytterligare assistansberättigade drabbas av besparingarna ger en falsk bild av vad som sker, skriver Anders Hellberg och Kerstin Benckert, Assistanspartiet. Läs hela debattartikeln i GP klicka här.

Rena mardrömmen - Försäkringskassans Assistansersättning - hjälp med andra!
171101 Läs Försäkringskassans ställningstagande vid hjälp av andra personliga behov, klicka här.

Efter varning - assistanslag kan ses över
171027 ASSISTANSERSÄTTNING. Försäkringskassan varnar i ett brev till regeringen att uppemot 6 000 personer som har personlig assistans kan förlora stödtimmar efter en ny dom.
Regeringen svarar med att det kan behövas en lagändring.
Läs hela artikeln i Aftobladet, klicka här

Till riksdagen säger vi: Låt inte detta ske. Till alla säger vi: Hjälp! Låt inte detta ske.
171027 IfAs ordförande Vilhelm Ekensteen uttalar sig med anledning av skrivelsen till socialdepartementet och socialutskottet.
Nu fordras bred solidaritet med oss assistansberättigade om vi inte åter ska slås ut ur samhället och försvinna i handikapp-lägenheternas och institutionsboendets instängdhet och isolering. Vi kan inte annat än ropa på hjälp! Försäkringskassans konsekvensanalys av HFD:s dom talar sitt tydliga språk.

Vilhelm Ekensteen 
Ordf IfA
Läs IfAs skrivelse som föranleder uttalandet, klicka här.

L: Nu KU-anmäler vi Regnér för LSS-krisen
171023 Debattörerna: Alltför många har fått sina liv katastrofalt begränsade. 
Att alla människor i Sverige ska kunna leva i frihet och delta i samhällslivet är en grundbult i ett liberalt samhälle. Därför är LSS-lagstiftningen som vi liberaler införde på 90-talet och som ger människor med svåra funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans, så oerhört viktig.
Läs hela debattartikeln av Jan Björklund, partiledare (L) och Bengt Eliasson, riksdagsledamot och talesperson i funktionshinderpolitiska frågor (L) på Aftonbladets hemsida, klicka här.

Makt över sitt eget liv, glöm det
171008 Med sin rätt till statlig assistans-ersättning kunde personer med omfattande funktionsnedsättningar få makt över sitt liv, välja och köpa önskad bra assistans och välja bort otillräcklig eller ovärdig hjälp, ofta bunden till institutionella boendeformer.
Den pågående LSS-utredningen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) lutar åt ett kommunalt huvudmannaskap för den personliga assistansen.
Läs hela artikeln som är publiserad på Brukarkoll.se, klicka här

Tänk om du bara fick vabba när barnet kräks.
171004 en insändare i Metro av "Pappa till en son med assistans"
Se hela artikeln i bilden till höger.

Allt fler går till domstol för att få assistans
170925 Under första halvåret 2017 var det lika många som gick till domstol för att få rätt till hjälp enligt LSS som det var under ett helt år för tio år sedan, det visar nya siffror som SVT Nyheter tagit fram. Läs hela artikeln på SVTs hemsida, klicka här.

"LSS-utredningen kan leda till en katastrof - vad som helst kan hända"
170922 RBU:s ordförande Maria Persdotter slår larm om nya farliga tankar om kommunal assistans. LSS-utredningen har gått in i en ny, allvarlig fas. Och den hetaste frågan nu är om kommunerna ska överta ALL personlig assistans.
- Det vore en katastrof. När man förlorar den statliga assistansen och hamnar hos kommunen kan vad som helst hända, säger Maria Persdotter, RBU. Läs hela artikeln på hejaolika.se, klicka här

”Samhället tjänar på att assistansen räddas”
170911 Debatten om assistansersättningen fortsätter och regeringen hotar med neddragningar. För mig innebär assistans att jag får det verktyg som behövs för att jag ska kunna forma mitt eget liv. Regeringens hot om neddragningar leder vidare till en ytterst brännande frågeställning: Vilket pris är vi beredda att betala för att alla ska kunna vara med? Att rädda den personliga assistansen är av vikt för hela samhället. Läs hela Maria Mattssons debattartikel, klicka här.

Ingen ska bestämma över någon annans liv
170905 Känslan av maktlöshet var lika förlamande som de muskler jag inte längre kunde kontrollera, skriver Anders Westgerd som ständigt är rädd att hans assistans ska dras in. Assistansen är det enda fullt verksamma medel som ger oss möjlighet att leva och verka som andra i samhället. Läs hela Anders artikel på Göteborgs Fria, klicka här.

Höstens kurser och Mindfulness-kvällar
170815 Kika i kalendern efter kurserna och kvällarna i Mindfulness. Du hittar hela katalogen på denna sida genom att klicka här.

Man måste riskera något för att kunna leva.
170801 "Det är så viktigt att man tillåter folk i min situation att ta risker. Då lär man känna sig själv och först då skapar man en tillit till sin egen förmåga att klara svåra situationer. Att överleva"
När Adolf Ratzka är 17 år hoppar han 173 i höjdhopp, men en dag vaknar han upp i en järnlunga. Lyssna på hans berättelse på Funk i P1, klicka här.

Jan Björklund (L): LSS-utredningen måste få nya direktiv och den personliga assistansen moderniseras.
170731 ”Det många tar förgivet, som att vända sig i sängen när man vill, bjuda hem kompisar på middag, plugga, jobba, klia sig, dra ut på promenad var nu möjligt för mig. Äntligen kunde jag leva livet, som mig själv”. Orden kommer från Maria och hon skriver om när hon fick personlig assistans. Läs hela artikeln av Jan Björklund på "Informationsplattformen för Brukare & Assistansbolag" klicka här.

Besluten som format Sverige
Assistansreformen
170724 Trots ekonomisk kris och reformstopp infördes 1994 statlig personlig assistans i Sverige. Sedan dess har flera regeringar försökt få ner kostnaderna för reformen. Tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg, som var socialminister, ser assistansreformen som en av sina absolut viktigaste politiska gärningar. Lyssna genom att klicka här.

Ny utredare för översynen av insatser enligt LSS och assistansersättningen
170719 Regeringen utser Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Förordnandet gäller från den 1 augusti 2017. Läs hela artikeln på brukarkoll.se, klicka här

Stoppa neddragningarna inom LSS
170717 RBU: Den hårda politiken har inte svenska folkets stöd. Samtidigt som larmen fortsätter att dugga tätt om människor som plötsligt förlorar livsviktigt stöd, så fortsätter regeringen att ducka i assistansfrågan. När ska människor med funktionsnedsättning kunna andas ut och lita på samhällets stöd? Läs Maria Persdotters, Förbundsordförande i RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, debattartikel i Bohuslänningen genom att klicka här.

TILLGÄNGLIGHETSMARSCH i Helsingborg
170717 Vi vill se en skärpning av diskri-mineringslagen som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi vill fokusera på att otillgänglighet inte bara drabbar personer med funktionsnedsättning, utan även föräldrar, barn och kompisar, kort sagt samhället i stort. Ett tillgängligt samhälle är en mänsklig rättighet. Alla som deltar i tillgänglig-hetsmarschen bjuds på brunch på the Tivoli.
Läs mer i kalendern klicka här

Jag tror att många inte vet hur livsav-görande den personliga assistansen är.
170711 Hade de vetat det hade inte förslag om att slopa assistansreformen och ersätta personlig assistans med gruppboenden. Jag heter Pelle och föddes på 60-talet, då rekommenderade man föräldrar till barn som föddes med handikapp att lämna bort dem. Mina föräldrar gjorde det och jag placerades på ett barnhem på Lundagatan i Stockholm.
Läs hela Pelle Westerlunds berättelse, klicka här.

Assistansreformen -
Ett avsnitt från Besluten som format Sverige

170705 Trots ekonomisk kris och reformstopp infördes 1994 statlig personlig assistans i Sverige. Sedan dess har flera regeringar försökt få ner kostnaderna för reformen. Men går det?
Läs mer och lyssna på podden på Sveriges Radio, klicka här.

Konferens 3 oktober om mänskliga rättigheter
170614 Regionala konferenser om mänskliga rättigheter för personer med funktions-nedsättning hålls i Helsingborg 3 oktober.
Konferensdagarna kommer att innehålla intressanta föreläsningar och goda exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Diskriminerings-ombudsmannen och Barnombudsmannen är några av talarna. BOKA i kalendern. Mer information kommer efter sommaren. Läsa mer om konferensens syfte, klicka här.

Mode är för alla
170611 Se denna inspirerande film från en modevisning i Italien, FTL Moda, klicka här.

Utmanar rätten
170609 Åtta år efter tillträdet har FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fortfarande låg status i svenska domstolar. Det vill juristen Andrea Bondesson ändra på. Läs hela debattartikeln på Funktionshinderpolitiks hemsia, klicka här.

Förödande beslut för autistiske Per
170602 Försäkringskassan vill ta ifrån Per hans personliga assistent. Den dom som nu föll efter ett överklagande rörande Kjell och Inger Bergs son fick dem att bli både oroliga och besvikna. Deras nu 30-årige son med autism anses inte behöva sin personliga assistent längre. Det har försäkringskassan kommit fram till efter sina utredningar. Läs hela artikel i Smålänningen, klicka här.

Rekordmånga nobbas av Försäkrings-kassan
170531 Regeringen sviker samhällets allra svagaste. Aldrig förr har så många med funktionsnedsättningar fått nobben från Försäkringskassan. Bara en av sju som söker assistansersättning får den beviljad, rapporterar Sveriges radio. Det är den lägsta siffran sedan assistansersättningen infördes för över tjugo år sedan. Det handlar alltså om stödet till barn med svåra funktions-nedsättningar. Barn som inte kan andas själv, barn som kräver sondmatning och ständig övervakning. Bara i januari avslog Försäkrings-kassan 86 procent av alla ansökningar om assistans. Läs hela debattartikeln på Aftonbladets hemsida, klicka här.

Vara kommun döms för diskriminering i form av bristande tillgänglighet
170530 Det var diskriminering i form av bristande tillgänglighet när Vara kommun inte åtgärdade en skolas bristfälliga rullstolsramper så att en pojke på skolan kunde använda ramperna utan risk. Det här är första gången som ett mål rörande bristande tillgänglighet avgörs i domstol. Läs hela pressmeddelandet på DOs hemsida klicka här.


Vi pratar om rättigheter – Försäkringskassan och kommunerna letar efter kryphål…
170529 All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.

Regeringsformen, kapitel 1, §1

Så inleds den svenska regeringsformen. Den är vår viktigaste grundlag och anger vilka fri- och rättigheter vi har, statsskickets grunder, maktbalansen mellan riksdag och regering m.m. Vad innebär då detta i praktiken? Läs hela Thomas Juneborgs blogg, klicka här.

Har vår dotter Iris inte rätt att få andas?
170524 I mitt knä sitter en ettårig flicka och undrar varför hennes mamma gråter. Men barnet är för litet för att förstå att hennes liv enligt lagens mening inte är berättigat goda levnadsvillkor. Inte när kommun och stat ska spara pengar, skriver Lisa Rembeck. Livet har ett pris, det är inte gratis säger kommun och försäkringskassa. Läs den gripande debattartikeln i GP klicka här

Ny rapport: Assistansen billigare än alternativen
170519 Personlig assistans är den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning. Det framgår av en rapport som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har beställt. Läs hela pressmedelandet och hitta länken till hela rapporten, klicka här.

”Journalister, varför bryr ni er inte om oss?”
170517 ”Chefredaktörer, ta ert ansvar! Ni förbiser människovärdet för en stor grupp barn, kvinnor och män. Varje dag utförs det kränkningar – inte av ljusskygga grupperingar, utan välfärdsstaten Sverige – som ni inte låtsas om. Medan ni journalister, som skulle ta ett skott i pannan för allas lika värde, pratar om annat”, skriver Annika Taesler. Läs hela debattartikeln på SVTs hemsida, klicka här.

Så kan du få LSS att fungera igen, Regnér
170511 Vad kan vi göra för att LSS ska fungera bättre och leva upp till intentionerna med lagstiftningen? frågar Åsa Regnér i en debattartikel i Aftonbladet. Riksförbundet FUB ger vägledning, med fokus på familjer med barn med utvecklingsstörning. Klicka här för att läsa hela debattartikeln.

Högsta Förvaltningsdomstolen avslog resningsansökan
170509 Idag kom beskedet om att Högsta Förvaltningsdomstolen avslår ansökan om resning i mål 3527-14. Detta innebär att alla de personer som behöver aktiv tillsyn på grund av allvarliga tillstånd som till exempel andnings-övervakning därmed är fortsatt utestängda från denna livsavgörande hjälpinsats. Thomas Jansson, förbunds-ordförande i FUB är upprörd: – Konsekvensen är ju att det kan bli ökande dödsfall eftersom folk inte kan få hjälpen i rätt tid. Läs hela artikeln, klicka här.

Vi vill se handling – inte tomma ord, Regnér
170503 Regeringen fick bakläxa av S-parti-kongressen när det gäller hur människor med funktionsnedsättning behandlas. Ombuden slog fast att Sverige måste följa intentionerna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vilket inte sker i dag. Läs debattartikeln i Aftonbladet, klicka här.

Ett spel med livet som insats
170501 Ut i kylan. Med ökade kostnader har Stefan Löfvens (S) regering fått kalla fötter och har formulerat helt andra mål: assistansen ska skäras ner av statsfinansiella skäl. Man för en politik där enskilda medborgare klumpas ihop till en grupp, för att sedan ses som en belastning, skriver Anders Westgerd, GIL. Läs hela artikeln i GP, klicka här.

10-åriga Janna blir av med sin assistans:
"Hon klarar sig inte"

170429 Högsta förvaltningsdomstolen ska nu avgöra om sondmatning ska anses som ett grundläggande behov av assistansersättning eller inte. Se hela inslaget från TV4, klicka här.

Den onda viljan talar
170428 Den onda viljan talar i regeringens assistanspolitik. Statsministern yttrar sig oinsatt och överslätande och förstärker bara intrycket av tomhet. Ingen, absolut ingen auktoritativ, konstruktiv kraft talar på regeringssidan, ingen god vilja. Lär mer på Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) klicka här.

Defiant Lives 
Independent living-rörelsens tillkomst. Detta är en trailer till filmen om de mest imponerande aktivisterna du aldrig hört talas om. Den berättar historien om kampen och starten av rörelsen för funktionshindrades rättigheter i USA, Storbritannien och Australien. Klicka här.

Om rätten att leva som andra!
I Sverige har inställningen till personer med normbrytande funktionsvariationer varierat genom historien. 
Med tanke på de debatter som politikerna för idag om personliga assistans blir denna reportagefilm viktig att se, som en påminnelse.
Klicka här.

Sverige går som tåget - då klämmer S åt de mest utsatta
170403 Socialdemokraternas nya paroll ”Trygghet i en ny tid” gäller i alla fall inte för dem som behöver den bäst. Det blir nämligen allt svårare att bli beviljad personlig assistans för människor med omfattande funktionsnedsättningar – på order av regeringen, skriver Maria Persdotter och Patrik Tropp, RBU. Läs hela debattartikeln i GP, klicka här.

Rättigheterna är bara ord på papper.
170324 Mitt liv är kantat av kamp. Kamp för att min bror ska få det han har rätt till. Det lagen säger är att han, som har en funktionsnedsättning, ska få för att leva ett gott liv, så likt alla andras som möjligt. Men det är bara ord på papper. Läs hela debattartikeln om Helenas kamp för sin bror, klicka här.

Oscar kan förlora all sin assistans.
170320 Försäkringskassan drar in den personliga assistansen. Det skulle vara en dödsdom säger Oscar. Han kommer inte kunna kommunicera eller äta som andra jämnåriga tonåringar. Se inslaget från SVT genom att klicka här.

Kursen "Etik i Assistansen" är flyttad till 1 juni.
170314 Titta i kalendern för mer information eller i kurskatalogen som du hittar här.

Personalen bestraffar funktionsnedsatta på boenden
170302 En dag ringer cp-skadade Andres till polis och berättar att han blivit slagen av personal på sitt boende. Ord står mot ord, personalen får jobba kvar. Nu larmar flera handikappförbund om att personer bestraffas för sina funktions-nedsättningar.
Läs hela artikeln i Kvällsposten genom att klicka här.

Fusket finns på Försäkringskassan
170216 I måndags satt Försäkringskassans general-direktör Ann-Marie Begler i tv och beklagade sig över assistansfusket. I själva verket sitter fuskarna snarare på Försäkringskassan.
Det är Svenska Dagbladet som avslöjar hur anställda på Försäkringskassan begått grova dataintrång för att komma över sekretes-skyddade uppgifter om funktionshindrade. Läs krönikan i Aftonbladet klicka här.

Bengt Westerberg om LSS
Idag, torsdag 2 feb 2017, hölls en utfrågning om LSS-reformen i riksdagen. Ansvarig minister Åsa Regnér var inbjuden, men valde att inte närvara. 
Det gjorde Bengt Westerberg, "pappa" till LSS-reformen. Hans budskap var tydligt: Reformen ger god valuta för skattepengarna, och utan LSS skulle de berörda leva ett mycket sämre liv. Se filmen, klicka här

Vårens kurskatlog är här!
Klicka här för att läsa katalogen i pdf-fil, eller titta i kalendern.

För politikerna är Selma en kostnad
170203 Läs artikeln på Aftonbladets ledarsida om Riksdagens hearing gällande kostnadsökningar som istället borde handlat om Selma som blivit nekad assistanshjälp. Klicka här
Riksdagsledamöterna borde ha pratat om Selma, en liten flicka med en svår funktionsnedsättning. Hon var bara fyra år gammal när Försäkringskassan i höstas beslutade att dra in hennes assistanshjälp.
Hon kan inte prata, inte äta och hon kommer aldrig lära sig att gå.

Westerberg: Kostnaderna för LSS har inte skenat
170110 Regeringens utredare sprider fel bild av LSS-reformens kostnader. Det skriver Bengt Westerberg, som var socialminister när LSS-reformen genomfördes.
Läs hela artikeln på dagens debattsida i Svenska Dagbladet, klicka här.

Gruppbostad är dyrare än personlig assistans.
161223 Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnad-sjämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans. Läs hela rapporten på Funkaportalen, klicka här.

En funktionshindrad åttaårig flicka fick JA till assistans för sondmatning.
161220 Den åttaåriga flicka har rätt till personlig assistans för att få näring med sondmatning. Det anser kammarrätten i Göteborg, som i sin dom underkänner Försäkringskassans resonemang i ärendet.
Läs hela artikeln på SVTs sida, klicka här.

Skarp kritik mot otydliga villkor för assistans: Enskilda drabbas hårt!
161216 Idag uppmanar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, regeringen att förtydliga LSS-lagen och villkoren för assistans.
Man rekommenderar regeringen att överväga om lagen och rättspraxis stämmer överens med målen för den personliga assistansen.
Läs hela artikeln på Hejaolikas hemsida, klicka här.

Extra sändning på SVTs nyheter från manifestationen. Rädda LSS!
161203 Kika här.

Protester mot nedskärningar inom LSS: ”Så orolig att jag får svårt att sova"

161203  Demonstrationer hölls på lördagen runtom i landet mot nedskärningarna inom den personliga assistansen. På 25 platser, bland annat i Helsingborg, samlades människor för att protestera. Lär hela artikeln i HD, klicka här.

Ändra direktiven om du menar allvar, Åsa Regnér
161130 I en debattartikel i DN igår medgav Åsa Regnér att de nyligen genomförda förändringarna i assistansersättningen drabbat stödanvändare.
Det är bra att Regeringen kan erkänna när den gjort fel. Regnér lovar sedan (igen) att inte minska eller ta bort assistansen för de som har behov av insatsen. Läs artikeln på FUB, klicka här.

Rädda LSS! Assistans är frihet.
Landsomfattande manifestation
3 december kl 13,00
Stortoget, Helsingborg
Kika här

Han tvingas lägga sig 18.00

161119 Lagändring om LSS blir ett hårt slag för funktionshindrad. Efter den nya utredningen som har gjorts efter lagändringen rörande LSS kommer detta att innebära läggdags klockan 18.00 för Mats Åberg. Läs hela artikelni Smålänningen, klicka här.

Åsa Regnér (S) läxas upp av Försäkringskassan.
161105 Fusk är inte orsaken till ökande kostnader enligt SVTs gransknig. Se inslaget från Rapport genom att klicka här.

Mamman: ”Vi orkar inte kämpa själva”
161104 Många orkar inte driva den juridiska kampen mot Försäkringskassan – utan överlåter det till jurister på assistansbolagen.
Det vill statsrådet Åsa Regnér stoppa.
– Vad har man för val. Annars står man ju helt utan hjälp, säger Karolina Hermansson, mamma till svårt hjärnskadade Olof, 2. Läs hela artikeln i Aftonbladet, klicka här.

»Med assistansen krossar vi glasgolvet och tar oss upp ur källaren«
161104 Den personliga assistansen handlar i grunden om en revolution mot attityder och fördomar, skriver Maria Mattsson, jurist, assistansanvändare och Susanne Qwist, socionom, assistansanvändare, i en replik. Läs debattartikeln publicerad på "Dagens arena", klicka här.

Cecilia Blanck uppmärksammar ett pressklipp ur DN med rubriken: Assistanskostnader flyttas till vården. 161031 "Regeringen har inte skurit ner i assistansen. De som har behov av assistans ska få det" upprepas som ett mantra av Åsa Regner. Men nog har kassans nya tillämpning av lagen ett samband med regleringsbrevet...
Den informationen fick i alla fall tydligen DN av Försäkringskassan den 31 maj:
"Hälso- och sjukvården ska ta sitt ansvar för brukare som har personlig assistent. Uppgifter som klassas som sjukvårdande ska utföras av sjukvården och inte av assistenter. Det är innebörden av ett nytt förtydligande från Försäkringskassan. 
- Vården ska inte lägga över kostnader på det som är personlig assistans. Det kan exempelvis vara andningshjälp eller hjälp med kateter, säger Monica Svanholm på Försäkringskassans huvudkontor. 
Förtydligandet är en del av uppdraget att minska antalet timmar med personlig assistans som Försäkringskassan beviljar."

Assistansens historia del 2
161031 Klicka här så kommer del 2 av Bengt Elmén. 

Regeringen påstår i nyhet efter nyhet att assistansföretagen använder ersättningen fel, och att för mycket pengar går till konsulter, reklam och jurister.
161027 Läs Cecilia Blancks sammanställning hur ersättningen används, genom att klicka här.

Efter 30 år med personlig assistans – nu tas den bort
161027 Försäkringskassans tuffare regler för att bevilja assistansersättning har den senaste tiden vållat mycket debatt. Vi har träffat Thomas Frank som i snart 30 år, på grund av en hjärnskada, haft assistans dygnet runt. Men nu har Försäkringskassan och Gävle kommun beslutat att dra in assistansen. Läs hela artikeln och se intervjun på SVTs hemsida, klicka här.

Assistansens historia del 1
161025 Då korrekt bakgrund till assistans. 
Se föreläsningen av Bengt Elmén om bakgrunden till personlig assistans och Independent Living i Sverige. 
Klicka här!

Micke totalförlamades – nu halveras hans assistans
161021För två veckor sedan drog Försäkrings-kassan in den ena av två personliga assistenter för Micke Foss i Kalmar som är totalförlamad efter en stroke. Han anses bara behöva dubbla assistenter vid särskilda tillfällen, som när han får hostattacker. Läs hela artikeln på SVT genom att klicka här.

Rädda assistansen!
161019 Nu på lördag, den 22 oktober, kl. 11-13 anordnar Liberalerna Helsingborg en kampanj i Helsingborg för att värna assistansen. Frågan har blivit akut aktuell och vi hoppas därför att det finns en möjlighet för många av er att omprioritera och ansluta till denna kampanj där vi ska samla in namnunderskrifter för att protestera mot regeringens föreslagna nedskärningar mot de grupper som är i behov av assistans. Samling Stortorget nr 11-13 klockan 11. Välkomna (varar i 2 timmar)

Vi som har haft assistans sen starten vet att reglerna har blivit jättesnåriga
161018 Lägg ner, Regnér! Minister Åsa Regnér upprepar felaktigheter om den personliga assistansen. Vi som har jobbat med personlig assistans sedan starten tänkte bara reda ut några. (Vi skulle gärna prata med ministern personligen. Dela gärna så kanske det når ministern ändå!) Se och lyssna vad Jessica på STIL genom att klicka här.

Alla är offer i slaget om assistansen
161015 I det pågående kriget mot assistansberättigade agerar regeringen på flera fronter. Att människor riskerar att dö eller få sina liv förstörda tycks man inte bekymra sig för, skriver Anders Westgerd, verksamhets-ledare på GIL. Läs hela debattartikeln på Göteborgspostens hemsida genom klicka här.

Partiledardebatt - LSS
161012 Regeringen fortsätter att skära ner i assistansersättningen. Liberalerna fortsätter att jaga regeringen. Titta på filmen, klicka här.

Privatisering i Helsingborg var olaglig
160101
 Den politiska majoriteten i Helsingborg beslutade att privatisera personliga assistenter. Efter ett halvår ångrade man sig och nu kommer ett domstolsbeslut om att privatiseringen dessutom var olaglig. Läs hela artikeln i HD genom att klicka här.

Rolig deltagare i marschen! 
160929
Fångad på bild, denna lilla krabat, Pikachu, från det populära spelet Pokémon Go, deltog också i marschen för tillgänglighet. 
Bra intiativ tycker vi.

Fint väder och rekord! över 150 personer deltog i Tillgänglighets-marschen.
160925 
– Vi marscherar för att vi vill att dirskrimineringslagen ska skärpas så att den klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funtionsnedsättning. Läs hela artikeln i HD genom att klicka här.

"Utredningen fokuserar väldigt mycket på kostnader istället för människors frihet och jämlikhet".
160921 
Tuva Lund (S), kommunalråd i Botkyrka, kritiserar direktiven till LSS-utredningen. Se hela intervjun genom att klicka här.

Mindfulness
160915
I höst finns det flera tillfällen att delta på en Mindfulnesskväll. Kika i Kalendern eller klicka här så kommer du direkt till sidan för utbildningar och kurser. Välkommen.

LSS är inte vård, omsorg eller välvilja. Det är en livsnödvändighet!
160912 Jag är så orolig och bekymrad att jag till och med vaknar ibland på nätterna och ligger och funderar. Min oro gäller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personlig assistans. Förra veckan ställde jag en fråga i riksdagens talarstol till ansvariga ministern Åsa Regnér om varför regeringen sparar på de mest utsatta.
Läs hela debattartikeln i Hallands Nyheter av Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L) genom att klicka här

DEBATT/LSS: Det är inte alls någon lyx att ha assistenter dygnet runt i hemmet
160909 Kallt och beräknande agerande från Ann-Marie Begler, Försäkringkassan som syftar i att ta ifrån oss vår förbannade rättighet, menar Tove Paqualin i ett debattinlägg om LSS.
Ann-Marie Begler, generaldirektör hos Försäkringskassan, kallar LSS för en förmån. Alltså smaka på ordet en stund. Förmån. Vad indikerar det?
Läs hela artikeln på DittMediahemsida, klicka här!

Träff med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
160907 Idag har Anki Celander tillsammans med DHS-funktionshinderrörelsen i Helsingborg träffat Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
En av frågorna som diskuterades vid dagens möte var den stora oron inför den kommande LSS-utredningen. Ministern fick ta del av våra erfarenheter hur man idag gör bedömningar kring assistansen och de farhågor som vi hyser inför eventuella kommande neddragningar.
HIL framhölls som ett gott exempel på hur man på ett bra sätt tillser att assistansersättningen används på det sätt genom att ge medlemmarna en god kvalitativ personlig assistans utan vinstintresse. Ministern lyssnade och tog stort intryck av våra erfarenheter och tar det med sig tillbaka i debatten kring den kommande utredningen.

DN Debatt: ”Viftar bort personliga tragedier”
160906 Bolag och brukare har fel om kris i assistansen, hävdar Ann-Marie Begler och Adriana Lender och viftar bort personliga tragedier med att myndigheten bara följer regelverket och att deras egen statistik visar något annat, skriver företrädare för assistanssamordnarna Jag och Stil. 
Läs hela artikeln, klicka här.

Assistansfusk : en mediekonstruktion
160903 Med anledning av en ökad medierapportering av assistansfusk har målet med uppsatsen varit att analysera nyhetsrapporteringen om detta fenomen. Syftet är att undersöka uppkomsten av begreppet assistansfusk, och att avgöra om det finns någon diskrepans mellan assistanstagarnas erfarenheter och mediekonstruktionen av personlig assistans. Trots att rätten till personlig assistans är lagstadgad och att antalet avslag av assistansersättningen är högre än antalet beviljade. Genom att medierepresentationen av assistansfusk är baserade på flera av punkterna i Cohens teori om moralpanik har jag nått fram till att assistansfusk är ett fall av moralpanik.
Läs hela rapporten som Malin Hall vid Lunds Universitet har skrivit, klicka här.

Debatt i riksdagen om assistansersättning, från Bengt Eliasson (L) till Statsminister Stefan Löfven (S)
160901 Personer med personlig assistans och deras anhöriga är i dag mycket oroliga. En ogin inställning hos den rödgröna regeringen tillsammans med allt snålare rättspraxis under lång tid och tuffare villkor för assistansanordnarna gör att många nu upplever frihetsreformen från 1994 som akut hotad.
Klicka här för att komma till riksdagens hemsida och höra debatten. 

Maria Persdotter: Avgå Begler!
160831 Maria Persdotter är förbundsordförande i RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar). Här berättar hon om krisen för assistansen. Hon intervjuas av Bengt Elmén.
Se filmen genom klicka här.

Tillgänglighetsmarschen 24/9
160830. Missa inte att gå med.
Samling 11.00 på GA torg
Avmarsch 11.30 som avslutas på The Tivoli ca: 12.30
Här bjuds det på brunch och underhållning av Carl Stanley för alla som gått med i marschen. Dagen beräknas vara slut ca: 14.30
Varmt välkomna!

Höstens kurskatalog är här!
160818 Massor av spännande kurser i höst. Vi startar redan 8 september med ett föredrag på vårt kontor. Hela kurskatalogen hittar du genom att klicka här.
Eller gå in i kalendern och kika. 
Välkomna.

"Vi vill ju ha relationer som alla andra"
160718 Personer som har gått i särskola kan ha fått bristfällig kunskap om relationer och sex. Det vill Caroline Sjöström, Patrik Rosdahl och deras kompisar ändra på. Caroline Sjöström och Patrik Rosdahl tillhör den dagliga verksamheten Framtiden i Malmö. Där hjälper de andra med funktionsnedsättning att hålla reda på sina rättigheter och möjligheter.
Läs artikeln i Sydsvenskan den 28 juni, klicka här.

Bengt Westerbergs tankar om att våga ta initiativ
160708 Se filmen där Bengt blir intervjuad om självbestämmande, funktionshinder mm.
Publicerades den 6 juli 2016
Producent och intervjuare: Bengt Elmén
Klicka här

Funktionshindrade protesterar mot att pekas ut som fuskare.
160705 Medlemmar i Föreningen JAG har under förmiddagen genomfört en protestaktion mot bilden som Försäkringskassan och regeringen målar upp av assistansberättigade som fuskare och kriminella. Iklädda randiga fångdräkter deltog de på Försäkringskassans seminarium om brott inom assistansersättningen. Läs mer, klicka här.

Försäkringskassan bekräftar vår bild, liten omfattning av fusk gällande assistansersättning.
160629 Idag presenterar Försäkringskassan resultatet av "Operation Fjord", som har pågått mellan 2011 och 2015. Projektet har resulterat i återkrav inom assistansersättningen på 2 miljoner och stoppade framtida utbetalningar på 59 miljoner kronor.
- Det bekräftar bilden av en liten omfattning fusk, säger Susanne Berg, chef för STILs politiska avdelning.
Läs hela artikeln på STILs hemsida, klicka här.

"Lagändring föregriper hela LSS-utredningen"
160622 Redan innan direktiven för den nya LSS-utredningen blev offentliga i slutet av maj hade socialdepartementet arbetat fram ett förslag till lagändring som föregriper hela LSS-utredningen, skriver FUB-juristen Elisabeth Langran. Läs hela artikeln genom att klicka här.

Modifierad Segway blev en rullstol 
160620 Kevin Halsall är Ingenjör och hjälpte sin förlamade vän att bygga en ny rullstol för en aktiv livsstil – det blev rullstolen Ogo som fungerar handsfree. Läs mer klicka här (engelsk text)

HILs marsch för tillgänglighet!
Ställ upp och gå med den 24 september. Samling 11.00 Gustav Adolfs torg avmarsch 11:30. Avslut på The Tivoli.
Ju fler vi blir desto bättre. Välkomna!

Öppet brev till Åsa Regnér: Systemfel skördar liv
160601 FUNKTIONSHINDERPOLITIK. Personlig assistans: Är det dags att ändra lagen nu? Eller ska vi invänta fler dödsfall, skriver fyra debattörer i ett öppet brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Läs hela brevet, klicka här.

Bengt Westerberg: Stoppa smygavvecklingen av assistans
160531 DN. Ny rapport i dag. Regeringen vill försämra villkoren för den personliga assistansen till personer med funktions-nedsättningar och motiverar det med att det förekommit fusk. Fusket måste självfallet stoppas men det får inte leda till att en viktig socialpolitisk reform och en väl fungerande assistansmarknad slås sönder, skriver Bengt Westerberg. Läs hela artikeln i DN, klicka här.

Goda levnadsvillkor - dagens websändning av JAG - Jämlikhet Assistans Gemenskap
160531 Vad är goda levnadsvillkor? Den som har det kan inte svara på vad det är -den som inte har det, vet väl vad som saknas.
Se filmen, klicka här.

Demonstration i Stockholm mot de ändrade assistansreglerna
160524 Lyssna på intervjun genom att klicka här.

Nu tar DO bristande tillgänglighet till domstol!
160523 - 16 månader efter lagändringen stämmer DO en kommun. Trots att föräldrarna till en skolelev i kommunen i tre års tid har påpekat att rullstolsramperna vid elevens skola inte uppfyller kraven på rimlig lutning och saknar skyddsräcken har ingenting hänt. Nu förbereder Diskrimineringsombudsmannen en stämningsansökan mot kommunen. Läs hela artikeln genom att klicka här.

5 maj - Europadagen för Independent Living

Sedan 2014 har ENIL tillsammans med sina medlemmar och supportrar firat Independent Living och dess filosofi.
Tillsammans kan vi öka medvetenheten om Independent Living, informera om våra insatser och kräva att våra mänskliga rättigheter respekteras - alltid, av alla och överallt. Låt oss göra det 3rd European Independent Living Day bullrigare än någonsin! Läs här på Facebook om eventet!
Här kan du läsa om vad som planerats hittills, klicka här.

Servicehunden Mimmi är mer än ett trevligt sällskap.
Mimmi är en viktig hjälp i vardagen för sin matte som är rullstolsburen. Läs hela artikeln i HD, klicka här.

Ipad utbildning
2 nya tillfällen 18 april och 2 maj, kika i kalendern

Glad Påsk - Våren är här!
Här hittar ni en glad liten animerad film/spel med Super Mario. Klickar här. 

Mindfulness
Fler tillfällen för denna kurs, se vår kalender eller klicka här.

Utan rättshjälp hotas LSS som rättighetslag
160321 ANALYS. Den senaste veckan har det blivit väldigt tydligt att vissa kommuner använder Förvaltningsrätten (FR) för att inskränka rätten till LSS-insatser för den lilla, utsatta grupp som är berörd. Läs hela artikeln på hejaolika.se genom att klicka här.

Vill stoppa Helsingborgs stad: överklagar belsut om total privatisering
All personlig assistens ska läggas ut på privata företag, läs senaste nytt på Svt 160318. 
Klicka här.

Kritik från tung instans inom stadens handikappfrågor
Helsingborgs kommuns sparförslag slog ner som en bomb. Titta och lyssna på intervjuerna från Svt lokalt 160311, klicka här.

8 mars Internationella kvinnodagen
I Brussel har idag den Europeiska organisationen för personer med funktionshinder valt att uppmärksamma kvinnorna med denna artikel; 
WOMEN WITH DISABILITIES SHOULD STOP BEING INVISIBLE
Läs den genom att klicka här

”Regeringen sätter sig över lagen”
Regeringen har i ett unikt reglerings­brev uppmanat Försäkringskassan att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Läs debattartikeln av Stig Nyman, ordförande Handikapp­förbunden, i Svenska Dagbladet. Klicka här. 160229

"Dags för ny funktionshinderreform" tycker Bengt Westerberg
1993 års handikappreform och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebar två viktiga nyheter. År 2018 fyller LSS-reformen 25 år. Efter ett kvarts sekel kan det vara dags för en ny stor reform med inriktning på funktionsnedsättning och funktionshinder.
Läs hela Bengts analys i Assistanskoll genom att klicka här. 160229

Norska ULOBA fyller 25 år och håller stor BPA-konferens i höst
Läs mer genom klicka här

Stiftelsen Fonden till Rolf Bergfors minne 2016
Sista ansökningsdatum för stipendier är 31 mars 2016 och stipendierna kommer att delas ut på GILs årsmöte 14 maj 2016.

Stor oro för nya signaler om tuffare assistansprövningar
Regeringen uppmanar nu Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen". Detta uppfattas av många som en signal om ytterligare press på Försäkringskassan att hålla igen på assistansersättningen. Uppmaningen finns med i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för år 2016 och väcker stor oro.
Läs hela artikeln från 20160203, klicka här

Bli chef över ditt eget liv
Ett sätt att öka sin självständighet är att ta makten över sin egen assistans. Jessica Smaaland berättar om sina personliga erfarenheter av att ta kontrollen. Kooperativet Stil har lång erfarenhet av att stötta människor som vill styra över sin egen assistans. Läs artikeln här.
Kooperativen Stil och HIL jobbar enligt samma filosofi - Independent living.

"Risken att förlora sin assistans har ökat"
Risken för att förlora sina rätt till personlig assistans har ökat, säger Anna Barsk Holmbom, konsult och utbildare i en videointervju med HejaOlika. Hon berättar också vad domen om "femte behovet" bertyder och hur man kan förbereda sig för att minska risken för att få problem med assistansen.
Läs och lyssna här.

Ny kurskatlog för våren är klar.
Kika här.

Politiker med ryggrad i assistansfrågan önskas 2016
En mer nyanserad medierapportering och politiker med ryggrad som inte gömmer besparingar bakom fina fraser. Det är två önskningar inför 2016 från juristen Linda Bergstrand på God Assistans. 
Läs hela debattartikeln från "Dagens samhälle" genom att klicka här.

"En omotiverad inskränkning av rättigheten till personlig assistans är inte förenlig med internationell rätt."
Att som finansminister Magdalena Andersson (S) ställa olika gruppers behov mot varandra, är ovärdigt.
Det skriver Pelle Kölhed, vice ordförande för Handikappförbunden.
Lär hela artikeln i Sydsvenskan genom att klicka här.

”Personlig assistans – en stor mänsklig vinst”
Kan det vara så att ”de skenande kostnaderna” för personlig assistans hänger ihop med det faktum att det fungerar så bra? Frågan ställs av juristen Maria Mattsson, som skriver om hur reformen har gett henne ett fritt liv och hur den friheten nu är hotad av en ny översyn av lagen. Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet genom att klicka här.

En oförtjänt attack mot assistansbranschen
Man kan starkt ifrågasätta vilka drivkrafterna är hos ansvariga ministrar, och hur en debatt om personlig assistans kan hamna så fel på grund av två procent av fuskare i en bransch som sysselsätter 90 000 personer, skriver Veronica Hedenmark och Agnetha Wiklund-Helén, VH-assistans. Läs hela debattartikeln i GP genom att klicka här.

Det är de mest utsatta ni talar om som ”för dyra”
Vad är alternativet till LSS och dess insatser och är alternativet billigare? Vilket samhälle vill vi ha? I debatten hörs nu röster som uttrycker att LSS hotar statsbudgeten. När vi lyssnar till dessa uttalanden är det viktigt att ha i minnet att LSS handlar om människor. Läs hela artikeln genom att klicka här.

Därför är det självklart att assistanskostnaderna ökar
Heja Olika bad Anna Barsk Holmbom, fristående konsult och utbildare, om hjälp med att förklara bakgrunden. Är det det verkligen så svårt att förstå kostnadsutvecklingen för assistans? Läs genom att klicka här.

Jakten på assistansfusk fortsätter
I januari ska Försäkringskassan inleda nästa stora granskning för att upptäcka fusk med assistansersättningen. Läs om nyheten genom att klicka här.

Inte sant, DN!
DN-artikeln om att alla hushåll har fått mer pengar ifrågasätts av Harald Strand. Läs Haralds debattartikel genom att klicka här!

Julmarknad anmäls för diskriminering
Inför ett besök på Hovstallets julmarknad i Stockholm fick några medlemmar i JAG svaret att endast assistenter till personer som ”har förmågan att uppskatta marknaden” skulle få gratis inträde. Nu har händelsen anmälts till DO och polisen för diskriminering. 
Läs hela artikeln, klicka här!

"Tyvärr finns all anledning att vara orolig för LSS-utredningen" 
Läs hela intervjun med med RBU:s ordförande Maria Persdotter genom att klicka här.

LSS-reformen har urholkats
Debattartikel i Svenska Dagbladet, klicka här för hela artikeln.

Assistansbesparingarna får motsatt effekt
Enligt en ny prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommer en hel grupp av assistansberättigade individer att förlora sin assistans.
Läs hela artikeln från Dagens samhälle hemsida genom att klicka här.

"Ändrad praxis har urholkat våra rättigheter"
Att bara återställa LSS till sin ursprungliga intention räcker inte i dag. Vi är gärna med och arbetar fram en lösning som är mer effektiv, rättssäker och ändamålsenlig för dagens förhållanden, skriver Susanne Berg, Stil, i en replik.
Läs hela artikeln i SvD genom att klicka här.

Synpunkter inför assistans-ersättningens schablonbelopp 2016
Hanna Kauppi, branschpolitiskt ansvarig personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO och Björn Jidéus, avtalsansvarig personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO brev till socialdepartementet, statsråd Åsa Regnér om assistansersättningens schablonbelopp.
Läs artikeln genom att klicka här.

Försäkringskassan fel ute om fusk med personlig assistans
Hanna Kauppi (Bransch- och näringspolitiskt ansvarig personlig assistans, 
Arbetsgivarföreningen KFO) har skrivit denna debattartikel, klicka här för att läsa.

Försäkringskassans generaldirektör Begler har fel siffror om assistansfusk.
Läs de två debattartiklarna i Svenska Dagbladet. Klicka här!
Läs artikeln om Beglers krafttag, klicka här. 

Cross-Disability
Läs inlägget från Bengts blogg independet-living, klicka här.

Almedalen 2015: Kvalitet i personlig assistans – för vems skull?
Almedalen 2015: Kvalitet i personlig assistans – för vems skull?
Film från semenarium i Almedalen av Arbetsgivarföreningen KFO med bland annat Socialstyrelsen, STIL, JAG, Ifa och politiker.

Vad innebär egentligen kvalitet i personlig assistans? Vem bedömer vad som är god kvalitet, är det myndigheterna, assistansanordnarna eller de assistansberättigade?
Klicka här så kommer du till filmen.