HIL-LOGO-02

Filosofi

Independent Livings ideologi

Independent Living är namnet på den medborgarrättsrörelse som bildades av människor med funktionsnedsättning. Rörelsen startade på 60-talet i USA och lärde sig mycket av den kamp som andra förtryckta grupper har fört för sina rättigheter, som t ex de svarta, kvinnorättsrörelsen och de homosexuella. Skillnaderna mellan Independent Living-rörelsen och den etablerade svenska handikapprörelsen ligger främst i ideologi och arbetssätt. 

2020 kom en dokumentär Crip Camp på Netflix som visar hur Independent Living rörelsen växte fram i USA. Länk här.


Läs mer…
http://www.independentliving.org/docs7/IL-banade-vagen.html

Se föreläsningen av Bengt Elmén om bakgrunden till personlig assistans och Independent Living i Sverige;
del 1 Klicka här!
del 2 Klicka här!