HIL-LOGO-02

Om HIL

Ett liv med integritet och kvalitet

Att dricka ett glas vatten när man är törstig och kunna tillgodose sina grundläggande behov är varje människas rättighet. Att kunna delta i samhällets utbud av aktiviteter och att själv bestämma när och hur saker ska ske är självklart för människor utan funktionsnedsättning. Personlig assistans möjliggör detta även för personer med funktionsnedsättning genom att den personliga assistenten vara den extra hand, fot eller tanke som behövs för att leva ett liv på lika villkor.

Att ha personlig assistans handlar om människovärde och livskvalitet. Att få lov att vara centrum i sitt eget liv och upptäcka att man inte är sin funktionsnedsättning. Med hjälp av sin personliga assistent som ett intellektuellt eller fysiskt stöd är det meningen att man ska kunna leva fullt ut som alla andra.

Att få möjlighet att själv rekrytera och välja sina personliga assistenter innebär en stor möjlighet till självbestämmande och egenkontroll. Det gör vi som medlemmar i HIL. För vi styr våra egna liv.

HIL är ett brukarkooperativ för personlig assistans. Kooperativet startade 1993 och består av personer med funktionsnedsättningar som slutit sig samman för att gemensamt kunna hantera den administration personlig assistans medför. Att vara medlem i HIL betyder att få stöd och hjälp av andra i samma situation.

HIL är en del av den internationella Independent Living som verkar för valfrihet, demokrati och antidiskriminering av personer med funktionsnedsättningar. Alla som stöder föreningens ideologi är välkomna som medlemmar. Endast personer med egen funktionsnedsättning och behov av assistans äger rösträtt och är valbara till styrelsen.