HIL-LOGO-02

Vår historia

År 1993 startades HIL av personer med fysiska funktionshinder och företrädare för personer med utvecklingsstörning. HIL är en ideell förening och är en gren är en del i den internationella medborgarrättsrörelsen Independent Living. Att vara en gren av Independent Living innebär att kooperativet i sina stadgar förbinder sig att verka för lika rättigheter och skyldigheter för personer med funktionsnedsättning som för andra. Vårt redskap för detta är bland annat personlig assistans.

Den 1 januari 1994 kom en ny lag,  lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personlig assistans blev genom denna lag en rättighet som gav människor med svåra funktionsnedsättningar en möjlighet att bryta den onda cirkeln av beroende och passivitet. Få en chans att utbilda sig, ha ett arbete som man trivs med, bo i en lägenhet som man väljer själv, träffa vänner och bilda familj. Precis som en person som själv råder över sina armar, ben och övriga funktioner. LSS-lagen innebär att personer med funktionsnedsättningar tar steget över från vårdtagare till arbetsledare och själv rekryterar, utbildar, instruerar och motiverar sina personliga assistenter.

Viktiga händelser för HIL

1990 bildade DHS en arbetsgrupp för sociala frågor. Denna gruppen arbetade aktivt med frågor kring hemtjänst, tillgänglighet m m.
1993 i januari höll HIL sitt första årsmöte och kooperativet bildades. Samma år i februari slöt vi avtal med kommunen om att administrera personlig assistans. I mars fick de första av våra medlemmar assistans enl. SOL § 6. I maj samma år klubbades LSS och LASS av Riksdagen. Lagen träder i kraft 1/1 1994.
1995 har HIL 35 arbetsledare och cirka 250 assistenter anställda.
2008 bildas det helägda dotterbolaget, HIL Assistans AB som driver assistansen.
2013 fick HIL Assistans AB tillstånd av Socialstyrelssen att bedriva personlig assistans.
2015 har HIL 41 arbetsledare och 300 assistenter.

Vår första logotyp ritades av Robert Johansson år 1993 och såg ut som på bilden nedan.

Den symboliserar friheten som personer med funktionsnedsättning också vill ha, precis som alla andra utan funktionsnedsättning.