HIL-LOGO-02
Carina, Eva, Karin och Jonas på HILs kontor

Vår organisation

HIL, Helsingborgskooperativet Independent Living, är ett brukarkooperativ för personlig assistans. Sedan 2008 drivs assistansen i ett av kooperativet helägt dotterbolag, HIL Assistans AB.

HIL Assistans AB har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva assistans.

HIL har inget ekonomiskt vinstintresse.

HIL handhar administrationen, erbjuder råd och stöd samt handledning. Vi har en jurist knuten till oss. Vi erbjuder kurser både för medlemmar och assistenter i våra tillgängliga lokaler och vi har tillgång till lift för dig som behöver låna.

 
På vårt kontor jobbar:
Carina Falkman är administrativ chef och löneansvarig samt sköter den löpande bokföring
E-post: carina.falkman@hil.se

Karin Schlyter är informatör och har hand om rådgivning och stöd för arbetsledare och assisstenter
E-post: karin.schlyter@hil.se

Jonas Schönhult är administratör och sköter om receptionen och allmänna kontorsgöromål
E-post: jonas.schonhult@hil.se

Eva Oscarsson är administratör och sköter om sammanställning och redovisning till Försäkringskassan, nyanställningar och är behjälplig vid schemaläggning
E-post: e-ch.oscarsson@hil.se

Kontakt med vår jurist sker genom kontakt med kontoret.

Vi finns finns på Södergatan 41 i Helsingborg 

Vi har öppet för besök vardagar kl. 8.15-12.00 


Telefontid:
måndag - tisdag kl. 8.15-12.00 samt 13.00-15.00
onsdag - torsdag 8.15-12.00 samt 13.00-16.00
fredagar 8.15-14.00

Telefon: 042-12 74 72 
Fax: 042-13 08 11 
E-post: info@hil.se