HIL-LOGO-02
HILs styrelse

Vår styrelse

Anki Celander, ordförande
Karin Gudmundsson med företrädare Lars-Anders Gudmundsson, vice ordförande

Ledamöter:
Jan Orest med företrädare Bernt Orest
Göran Hassel med företrädare Lotta Hassel
Peter Lundell med företrädare Thomas Lundell

Suppleant:
Markus Petersson
Tommy Andersson


Alla som stöder föreningens ideologi är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr/år

Endast personer med egen funktionsnedsättning och behov av assistans äger rösträtt och är valbara till styrelsen.