HIL-LOGO-02
HILs styrelse

Vår styrelse

Ordförande:
Anki Celander

Vice ordförande:
Karin Gudmundsson med företrädare Lars-Anders Gudmundsson

Ledamöter:
Markus Petersson
Peter Lundell med företrädare Thomas Lundell

Suppleant:
Tommy Andersson
Mikael Rudesjö

Valberedning:
Göran Hassel
Thomas Lundell
Tommy Andersson

Alla som stöder föreningens ideologi är välkomna som medlemmar.
Medlemsavgiften är 100 kr/år

Endast personer med egen funktionsnedsättning och behov av assistans
äger rösträtt och är valbara till styrelsen.