HIL-LOGO-02

Personlig assistans

Så här fungerar det

När du bestämt dig för att söka personlig assistans vänder du dig till Försäkringskassan om du anser att ditt behov av assistans överstiger 20 timmar per vecka. Är ditt behov mindre än 20 timmar vänder du dig direkt till kommunen. I samband med detta kan det vara bra om du tänkt igenom vem du vill skall vara din assistansanordnare. Det är du som väljer vem som skall utföra din assistans. Om du inte gör ett aktivt val kommer kommunen att bli din utförare.

Att välja HIL som din assistansanordnare innebär att du har ett stort inflytande över utformningen av din assistans. Du bör också ha tänkt en del på hur du ska rekrytera din personliga assistent eller kanske flera assistenter och vilka assistansbehov du närmast har. Kräver dessa behov något speciellt av din assistent?

HIL kan hjälpa dig med att utforma din ansökan om assistans och även bistå dig i mötet med Försäkringskassans handläggare. När dina assistanstimmar är beslutade rekryterar du dina personliga assistenter. HIL är deras arbetsgivare och du deras arbetsledare. Du har alltid möjlighet att få hjälp i rekryteringsprocessen från HIL. Vi har en råd och stödfunktion som finns till din hjälp i frågor som rör utformningen av din assistans.

 När du valts in som medlem i HIL skrivs ett avtal mellan dig som arbetsledare och kooperativet, detta reglerar rättigheter och skyldigheter i kooperativet.