HIL-LOGO-02

Arbetsledare

Att vara arbetsledare innebär att du ansvarar själv för att HIL ger också dig möjlighet att utvecklas i din roll som arbetsledare. Du ska vara huvudpersonen i ditt eget liv och vi ger dig redskapen att förverkliga detta. Som arbetsledare ansvarar du för att assistansen sker på det sätt du önskar och för att alla rapporter mm till HIL blir inlämmnade i tid och på rätt sätt.

HIL har lång och gedigen erfarenhet att anordna assistans för personer som behöver hjälp med att arbetsleda sina personliga assistenter. En funktionsnedsättning kan i vissa fall vara så omfattande att en legal företrädare behövs för att se till att assistansen utformas på rätt sätt. Vi erbjuder speciella utbildningstillfällen för Er.

Vi har också möjlighet att ge dina personliga assistenter handledning och vägledning i sin yrkesroll. Obligatoriska utbildningar som, introduktionsdagar, hjärt- och lungräddning och i tillämpliga fall lyftteknik ingår för dina personliga assistenter. Fortbildningar för dina assistenter erbjuds.

Tveka inte att ta kontakt. Vi finns till för Dig!