HIL-LOGO-02
Hils årsmöte april 2015

Vad får jag hjälp med

Hos HIL får du valfrihet att välja personliga assistenter.

Du får juridisk hjälp i assistansfrågor.

Du får råd och stöd i andra viktiga frågor.

Vi tillhandahåller utbildning till dig som arbetsledare och dina assistenter.

Vi sköter det administrativa arbetet åt dig och dina assistenter som löner, skatter och redovisning till försäkringskassan mmHIL har en jourtelefon tillgänglig hela dygnet utanför ordinarie kontorstid.