Skippa till huvudinnehållet Skippa till sidfot

Ett liv med självbestämmande

Independent Living (IL) är namnet på den medborgarrättsrörelse som bildades av människor med funktionsnedsättning. Rörelsen startade på 60-talet i USA och lärde sig mycket av den kamp som andra förtryckta grupper har fört för sina rättigheter. Det är en filosofi med grundprinciper om självbestämmande, lika möjligheter, självrespekt, fullt deltagande och egenmakt.

Dessa principer styr rörelsens arbete över hela världen och för IL-organisationer i Sverige. Independent Living kommer från den amerikanska medborgarrättsrörelsen där ledarna såg att behov hos personer med funktionsnedsättning borde betraktas som rättigheter och att var och ens behov är unikt. Independent Living är baserat på cross disability, dvs att rörelsen är till för alla med funktionsnedsättning oavsett vilken funktionsnedsättning det är. Att se funktionshinderfrågor utifrån ett socialt perspektiv och som rättigheter, till skillnad från ett medicinskt perspektiv där personer med funktionsnedsättning kategoriseras enligt diagnos, blev ett viktigt paradigmskifte.

Brukarkooperativet HIL är en del av den svenska IL-rörelsen tillsammans med bland andra assistanskooperativen STIL och GIL och Independent Living Institute. Endast personer med egen funktionsnedsättning och behov av assistans äger rösträtt och är valbara till HILs styrelsen.

Att vara en gren av Independent Living innebär att kooperativet i sina stadgar förbinder sig att verka för lika rättigheter och skyldigheter för personer med funktionsnedsättning som för andra. Vårt redskap för detta är bland annat personlig assistans.

”Independent Living betyder inte att personer med funktionsnedsättning vill göra allt själva och det betyder inte att de inte behöver någon som stödjer dem i deras vardag eller att de vill leva i isolering.” Detta är ett citat från Adolf Ratzka som är en av de européer som förde konceptet Independent Living från USA till Europa och gjorde rörelsen bredare. Läs mer.

2020 kom dokumentären "Crip Camp" på Netflix som visar hur Independent Living rörelsen växte fram i USA. Titta här.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs vår integritetspolicy för att få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.