Skippa till huvudinnehållet Skippa till sidfot

Så här fungerar det

Personlig assistans är en form av stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Det syftar till att ge personer möjlighet att leva ett självständigt liv och delta fullt ut i samhället. Personlig assistans kan ges i olika former och anpassas efter individens behov och önskemål.

I Sverige regleras personlig assistans genom lagstiftning. Huvudlagen som reglerar personlig assistans är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, som infördes år 1994. LSS är en rättighetslag som syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självbestämt liv och full delaktighet i samhället. Rätten till personlig assistans grundar sig på den enskilda individens behov och bedöms utifrån en individuell behovsprövning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en internationell konvention som antogs av FN år 2006 och som syftar till att främja och skydda rättigheterna för personer med funktionsnedsättning på global nivå.

En viktig artikel inom FN:s konvention är artikel 19. Artikel 19 betonar rätten för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt, delta fullt ut i samhället och inte bli isolerade eller institutionaliserade på grund av sina funktionsnedsättningar. Denna internationella överenskommelse har Sverige ratificerat och därmed åtagit sig att följa.

När du bestämt dig för att söka personlig assistans vänder du dig till Försäkringskassan om du anser att ditt behov av assistans överstiger 20 timmar per vecka. Är ditt behov mindre än 20 timmar vänder du dig direkt till kommunen. I samband med detta kan det vara bra om du tänkt igenom vem du vill skall vara din assistansanordnare. Det är du som väljer vem som skall utföra din assistans. Om du inte gör ett aktivt val kommer kommunen att bli din utförare.

Att välja HIL som din assistansanordnare innebär att du har ett stort inflytande över utformningen av din assistans. Du bör också ha tänkt en del på hur du ska rekrytera din personliga assistent eller kanske flera assistenter och vilka assistansbehov du närmast har. Kräver dessa behov något speciellt av din assistent?

HIL kan hjälpa dig med att utforma din ansökan om assistans och även bistå dig i mötet med Försäkringskassans handläggare. När dina assistanstimmar är beslutade, rekryterar du dina personliga assistenter. HIL är deras arbetsgivare och du deras arbetsledare. Du har alltid möjlighet att få hjälp i rekryteringsprocessen från HIL. Vi har en råd och stödfunktion som finns till din hjälp i frågor som rör utformningen av din assistans.

När du valts in som medlem i HIL skrivs ett avtal mellan dig som arbetsledare och kooperativet, detta reglerar rättigheter och skyldigheter i kooperativet. 

Bilden visar man i sin rullstol tittande på fotbollsmatch med sin personliga assisten i gul rock
Bilden visar Anders som är nöjd med resultatet på bowlingen tillsammans med sin personliga assistent

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs vår integritetspolicy för att få mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.